Nordsjöprogrammet (North Sea Region Programme)

 

Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Flandern (Belgien). I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region. Programmet söks i två steg, den som presenterar ett bra koncept i steg 1 gå vidare med att utveckla projektet till en fullständig ansökan till steg 2. 

 

Prioriteringar inom energi

  • Stimulera grön ekonomi
  • Skydd mot klimatförändringar och bevarande av miljön
  • Främja gröna transporter och mobilitet

 

Partnerskap

Det krävs minst två partners från två olika länder, men fler rekommenderas.

 

Finansiering och omfattning

Man kan få 50% i bidrag, 15% over head på personalkostnader. Projekten varar 2-3 år och varierar i budget beroende på innehåll och antal partners.

 

Ansökningsdatum

1 gång per år, se Utlysningar.

 

Mer information

Läs mer på Nordsjöprogrammet hemsida.