Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-10Länets gödsel blir till fordonsbränsle i Kronoberg
Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023. Klicka på rubriken för att läsa hela pressmeddelandet.
2014-04-04Energikicken nr 2 2014: Lyckad stjärnmärkning, SydostTrampar och restvärmeinventering
Även om 70 %-iga besparingar vid samlastning, Nationella noder för lågenergihus och en satsning på stöd vör grön upphandling.
Klicka på rubriken för att läsa hela nyhetsbrevet.

Tidigare nyheter

Satsning på energieffektiva byggnader i sydost

Intresset var stort när Energikontor Sydost samlade kommuner, bostadsbolag, entreprenörer och andra intresserade för att prata passivhus och energieffektiva byggnader onsdagen den 19 november.
– Det här är en högaktuell fråga: klimatförändringar, kraven från EU, energieffektiviseringsutredningen och inte minst den ekonomiska krisen gör att allt fler talar om energieffektivisering i både ny och befintlig bebyggelse, säger Stefan Olsson, vd på Energikontor Sydost.

Under dagen fick deltagarna höra om erfarenheterna från flera byggprojekt med passivhusteknik:
•    Massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö, Erik Hallonsten, vd, Hyresbostäder
•    Kv.Oxtorget i Värnamo - resultat och erfarenheter efter 2 års drift, Börje Göransson, vd, Finnvedsbostäder
•    Ombyggnation till passivhusstandard i Alingsås, Ing-Marie Odegren, vd, Alingsåshem
•    Hamnhuset i Göteborg, Per Andersson, Norra Älvstranden Utveckling AB

Passivhus är mycket välisolerade och täta hus som inte har något konventionellt värmesystem utan värms av människorna i huset och de aktiviteter som kräver elenergi t.ex. belysning, tv, tvätt osv. Total energiåtgång inkl hushållsel beräknas bli ca hälften av vad nuvarande byggnormer kräver (BBR-15).

Lönar sig
Alla var överens om att energieffektivisering lönar sig, även på kort sikt.
– Alla bedömare tror också att elpriset kommer att fortsätta stiga. Idag kostar en kWh i Tyskland tre kronor och elmarknaden är internationell, säger Ing-Marie Odegren.  
Hyresgästerna välkomnar förändringarna. Varken Hyresbostäder i Växjö eller Finnvedsbostäder i Värnamo har mött några negativa reaktioner från hyresgästerna när de har infört individuell mätning.
– Hyresgästerna tycker om att kunna påverka sin energianvändning och därmed sina kostnader, säger Erik Hallonsten.
– Vi måste bara vara vaksamma på att de boende inte ökar sin elanvändning när det kostar mindre att värma upp lägenheten. Vi kan se en liten tendens till att vissa människor då väljer att använda sin el till annat, säger Per Andersson.

Mindre än 40 kWh per kvm
Arbetet var i full gång när deltagarna besökte arbetsplatsen där Hyresbostäder låter uppföra massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i kvarteret Portvakten södra. Projektet är en del av EU-projektet SESAC där Energikontoret deltar som tekniskkoordinator och har bistått Hyresbostäder som energisakkunnig.
– De här två husen är föregångare på två sätt, de är passivhus i trä och de byggs på höjden, säger Eric Hallonsten.
I husen kommer utgående avloppsvatten att förvärma det ingående vattnet för att ytterligare minska energianvändningen. Vidare kommer solceller på taket att producera el som används direkt i huset motsvarande ca 10-15% av husets elanvändning. Hyresbostäder räknar med att passivhusen kommer att dra mindre än 40 kWh per kvadratmeter för varmvatten och lite värme .

Redan nu har många boenden visat intresse för att bo i husen.
– Under första dagen fick vi intressenter till hälften av de 62 lägenheter som vi har annonserat ut, säger Erik Hallonsten.

Recept för fler passivhus
Kompetens både hos beställare och utförare, samverkan, täthet, kundvård och ihärdighet, det är några av de saker som behövs för att fler energieffektiva byggprojekt ska bli verklighet.
– Byggherrens beställningskompetens, tydliga krav och uppföljning är väldigt viktigt, sa Per Andersson.

För att stimulera utvecklingen görs nu ett försök till en regional satsning kallat ”Energieffektiva Byggnader i Sydost”.
– Det är flera aktörer, bland annat Växjö universitet, VKAB och Energikontor Sydost, som initialt har arbetat fram ett förslag som kommer att presenteras i detalj vid ett informationsmöte på Växjö Universitet den 14 januari 2009 (se separat infoblad), säger Stefan Olsson.
Fokus blir på ombyggnad av befintlig bebyggelse. Nätverket siktar på att tekniskt och ekonomiskt stötta en professur och ett forskarlag vid Växjö universitet.

I samverkan med ALMI, Kronoberg anordnar Energikontor Sydost ett resepaket till Stuttgart, Tyskland den 28-30 januari 2009 för att delta mässan CEP (Clean Energy Power) som visar det senaste inom förnyelsebar energi och hållbart energieffektivt byggande (se www.cep-expo.de). Se separat inbjudan.
Stefan Olsson, vd, Energikontor Sydost

Ing-Marie Odegren, vd, Alingsåshem, Börje Göransson, vd, Finnvedsbostäder, Erik Hallonsten, vd, Hyresbostäder


info@energikontorsydost.se Standout RÖD