Planeringsbidrag

 

Att forma ett projekt, få ihop partners och skriva en ansökan på engelska kan ta lång tid. Ibland behöver förstudier och utredningar göras. Det finns flera myndigheter i Sverige som ger bidrag för att underlätta svenskt deltagande i EU-projekt. Vissa EU-program har också denna möjlighet och det kallas då ofta för SEED-money. 

Bidrag för projektinitiering i Östersjöregionen

Svenska instituetet ger stöd till projektinitiering för att skapa ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Projekten ska vara inriktade på gemensam problemlösning som gynnar alla deltagande aktörer samt regionen som helhet. 

 

Mer information finns på Svenska Institutets hemsida för projektinitiering.

Energimyndighetens planeringsbidrag

Energimyndigheten kan ge stöd till arbetet med projektansökan till ett transnationellt EU-program med energirelevans. Det är energirelevansen som styr och inte inom vilket program som projektet söks, så länge det har en internationell gränsöverskridande prägel. 

Planeringsbidraget står för max 50% av kostnaden. Som koordinatör i projekt kan man få max 150 000 kr och 75 000 om man är partner. Stödgrundande kostnader är direkta utlägg i samband med planeringen av projektförslaget, t ex egen arbetstid, översättningshjälp, reskostnader, upphandlad konsult etc. 

Huvudkriterierna vid bedömning är:

  • Projektets relevans för myndighetens nationella uppdrag
  • Projektets överensstämmelse med utlysning inom EU:s program
  • Sökandes förmåga att framgångsrikt planera och driva EU-projekt

 

Ansökan måste lämnas in minst 6 veckor innan sista ansökningsdag.

 

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.