Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-10Länets gödsel blir till fordonsbränsle i Kronoberg
Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023. Klicka på rubriken för att läsa hela pressmeddelandet.
2014-04-04Energikicken nr 2 2014: Lyckad stjärnmärkning, SydostTrampar och restvärmeinventering
Även om 70 %-iga besparingar vid samlastning, Nationella noder för lågenergihus och en satsning på stöd vör grön upphandling.
Klicka på rubriken för att läsa hela nyhetsbrevet.

Tidigare nyheter

Biogas i östra Blekinge

- Var står sydöstra Sverige när det gäller alternativa drivmedel?

"Glöm naturgas – använd biogas istället"
Den 13 oktober träffades 25 biogasintresserade i Karlskrona. Målet var att öka förståelsen för biogas och gemensamt komma fram till hur produktion och användning kan öka. Med på mötet var representanter från ett antal företag och tre kommuner, bland annat Karlskrona där det finns ett stort intresse från politiskt håll att köra biogasbussar. Nästa steg blir att inventera var det finns för material i Blekinge som kan rötas.

Program och presentationer

Välkommen, biogasproduktionen i sydost idag
Johnny Lilja och Birgitta Axelsson, Energikontor Sydost

Hur ser Länsstyrelsen på biogasproduktion, vilka regler finns?
Åsa Olofsson, Länsstyrelsen Miljöenheten

LRFs syn på potentialen för biogasproduktion i regionen
Ingela Nilsson, LRF Sydost

Hur ser Växjös framtida biogassatsning ut?
Steve Karlsson, Växjö kommun

E.on satsar i Sydost?
Roland Nilsson, E.on

Framtidens förnyelsebara drivmedel
Kristina Birath, WSP

Landstinget syn på den framtida fordonsparken
Annika Christensson, Landstinget Blekinge

Framtidens bussar, biogasbussar?
Magnus Forsberg, Bergkvarabuss

Så går vi vidare i sydost-kommunerna
Mats Lindbom, Karlskrona kommun

info@energikontorsydost.se Standout RÖD