Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-10Länets gödsel blir till fordonsbränsle i Kronoberg
Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023. Klicka på rubriken för att läsa hela pressmeddelandet.
2014-04-04Energikicken nr 2 2014: Lyckad stjärnmärkning, SydostTrampar och restvärmeinventering
Även om 70 %-iga besparingar vid samlastning, Nationella noder för lågenergihus och en satsning på stöd vör grön upphandling.
Klicka på rubriken för att läsa hela nyhetsbrevet.

Tidigare nyheter

Framtidens skogbränslekedja

Inom Linnéuniversitet finns kompetens och forskningsavdelningar inom Skog och trä, Bioenergiteknik och Miljövetenskap, med stor erfarenhet från olika bioenergifrågor samt återföring av bioaska. Därför planeras det att starta ett nytt tvärvetenskapligt FoU-projekt inom området skogsbränsle. Denna satsning inleddes med att bjuda in till ett seminarium på området. Nedan kan du se program och presentationer från seminariet

Presentationer

Aktuella skogbränslefrågor
- Daniel Nordin, Neova

Askåterföring
Tommy Claesson, Linnéuniversitetet

Bioenergigruppen
Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

Bränslemarknaden ur ett kundperspektiv
- Lars Ehrlén, Växjö Energi AB

Bränsleval-förbränningsteknik - några exempel
- Bengt-Åke Andersson, E.ON Värme AB

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja
- Svante Söderholm, Energikyndigheten

ESS-projekt
- Rolf Björheden, Skogforsk

Förbränningsanläggningar
- Sune Bengtsson, Linnéuniversitetet

Skogsbränsle
- Mats Johansson, Södra

Varför askåterföring?
- Hillevie Eriksson, Skogsstyrelsen

info@energikontorsydost.se Standout RÖD