Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-10Länets gödsel blir till fordonsbränsle i Kronoberg
Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023. Klicka på rubriken för att läsa hela pressmeddelandet.
2014-04-04Energikicken nr 2 2014: Lyckad stjärnmärkning, SydostTrampar och restvärmeinventering
Även om 70 %-iga besparingar vid samlastning, Nationella noder för lågenergihus och en satsning på stöd vör grön upphandling.
Klicka på rubriken för att läsa hela nyhetsbrevet.

Tidigare nyheter

Idékonferens i Karlshamn

2010-03-04

Det blev en stor succé för Energikontor Sydosts idékonferens i Karlshamn. Konferensen fick 37 besökare från olika lokala aktörer och intressenter inom energi- och transportsektorn. De vara alla där för att ta reda på hur de kunde bli en del av arbetet med, och bidra till, en hållbar utveckling.

Klimatförändringar är inte längre ett framtidsscenario, utan något som sker redan idag. Globalt, i Europa, på nationell nivå i Sverige - och även på lokal nivå i Blekinge.

Observationer och mätningar visar otvivelaktigt att klimatet ändrar sig.

De regionala klimatmönstren förändras och extrema väderfenomen ökar världen över. Klimatförändringar påverkar det ekonomiska, ekologiska och sociala, både lokalt och globalt.

Kommuner har unika möjligheter att fungera som motor i det lokala arbetet för en hållbar utveckling och samtidigt styra klimatpåverkan i rätt riktning.


Nedan finner ni presentationer från idékonferensen i Karlshamn:

Energi och klimat - Jan Sjökvist, Energikontor Sydost
Energikluster i Karlshamn - Anders Wiberg, Karlshamn kommun
REKLIM II - Anna Sager, Energikontor Sydost
Energikontorets Sydost - Vilka är vi? - Stefan Olsson, Energikontor Sydost
Energy neighbourhood och Rural RES - Två EU-pojekt i Blekinge - Johnny Lilja, Energikontor Sydost
Kommande EU-projekt (EnercitEE, BioEnArea, ENERREG)  - Anna Sager, Energikontor Sydost


Ladda ner inbjudan och program.


Bilder från konferensen:


En nästan fullsatt sal med åhörareJan Sjökvist pratar om klimatetAnna Sager och Stefan Olsson vid podietJohnny Lilja presenterar aktuella projekt i Blekinge

info@energikontorsydost.se Standout RÖD