Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-10Länets gödsel blir till fordonsbränsle i Kronoberg
Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023. Klicka på rubriken för att läsa hela pressmeddelandet.
2014-04-04Energikicken nr 2 2014: Lyckad stjärnmärkning, SydostTrampar och restvärmeinventering
Även om 70 %-iga besparingar vid samlastning, Nationella noder för lågenergihus och en satsning på stöd vör grön upphandling.
Klicka på rubriken för att läsa hela nyhetsbrevet.

Tidigare nyheter

Småskalig värmesförsörjning med bioenergi

20-21 oktober anordnades den årliga programkonferens en för småskalig bioenergiprogrammet. Under dagarna genomfördes presentationer av projekten inom programmet. Nedan finner presentationer från respektive delområde.

Inledning
(samlade presentationer)

1.     Välkomnande och introduktion
        - Hans Gulliksson, Energikontor Sydost
        - Erik Hedar, STEM

2.     Bränsleanskaffning
        - Per Graesen, E.ON

3.     Teknikutveckling
        - Bengt-Åke Andersson, E.ON

4.     Bioenergi i ett internationellt perspektiv, IEA
        - Claes Tullin, SP


Småskalig bioenergiprogrammet (Samlade presentationer)

1.     Utlysning av projekt inför sista året
        - Erik Hedar, STEM

2.     Teknikbevakning och utredningar
        - Björn Kjellström, Exergetics AB

3.     Utveckling av förbränningsteknik vid externledning av gasturbin
        - Marcus Öhnman, LTU

4.     Framtida underlag för småskalig kraftvärme
        - Thomas Sandberg, KTH


Pelletsteknik (Samlade presenationer)

1.     Översikt
        - Björn Kjellström, Exergetics AB

2.     Krav och lösningar för framtidens pelletteknik
        - Susanne Paulrud. SP

3.     Strömningsteknisk modellering och konstruktion av pelletsbrännare och pelletsbrännare för svåra bränslen
        - Henrik Wiinikka, ETC i Piteå

4.     Testanläggning och utveckling av verktyg för värmesystem
        - Bo Carlson, HiK

5.     IEA Pelletsbok
        - Claes Tullin, SP

6.     Förstudie småskalig pelletsanvändning i Chile
        - Tomas Person, SERC


Närvärme allmänt (Samlade presentationer)

1.     Översikt
        - Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

2.     Biobränsle i industrier
        - Jens Pettersson, VxU

3.     Optimalt utnyttjande av svåra bränslen
        -  Joakim Lundgren, LTU

4.     Högtemperatur korrosion (presentation saknas)
        - Gunnar Johansson, CTH

5.     Reningssystem för sura bränslen
        - Henry Hedman, ETC

6.     Avskiljning av stoft
        - Marie Rönnbäck, SP

7.     Pelletsbränslen
        - Lennart Gustavsson/Nils skoglund/Marie Rönnbäck, SP

8.     Rökgasbrunn
        - Johan Yngvesson, SP

9.     Partikelavskiljning närvärmepannor
        - Roger Hermansson, LTU

11.   Kostnadseffektiv Partikelavskiljning
        - Michael Strand, VxU

12.   Rörflen i rosterpanna
        - Susanne Paulrud, SP

13.   Rörflen, exakthackad
        - Henry Hedman, ETC

14.   Bioenergi i industriapplikationer (Presentation saknas)
        - Olof Arkelöv, KanEnergi


Sol och bioenergi (Samlade presentationer)

1.     Översikt
        - Lars Andrén, Svensk Solenergi

2.      Integrerade system för bio- och solvärme
         - Tomas Persson, SERC

3.      Komplett  integrerat pellets och solvärmesystem
         - David Wiman, Aquasol

4.      Energisparboden
         - Fredrik Zetterlund och Tomas Almkvist, Energisparboden


Vedeldade pannor och lokaleldstäder (Samlade presentationer)

1.     Inledning
        - Magnus Davidsson, Teknikföretagens Branschgrupper AB

2.    Bevakning av EU-krav och standardisering
       - Lennart Gustavsson, SP

3.    Bestämning av verkningsgrad och förlustposter, metodförbättringar
       - Lennart Gustavsson, SP

4.    Konstruktiva förbättringar och begränsningar för miljövänlig direkteldad vedpanna
       - Hassan Salman, ETC i Piteå

5.    Inverkan av teknik och handhavande på emissionsprestanda för moderna vedeldade lokaleldstäder
       - Henrik Wiinikka, ETC i Piteå

6.    Styckevedsprojektet
       - Jan-Erik Mattsson, SLU

7.    Utbildningsinsats: Minimering av partikelutsläpp
       - Marie Rönnbäck, SP


Systemaspekter och syntes (Samlade presentationer)

1.     Beskrivning av delområde 6 och av syntesgruppens arbete
        - Rikard Gerbart, ETC i piteå
    
2.    VEDAIR
       - Gunnar Omstedt, SMHI
    
3.    Sotdata
       - Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB
    
4.    Epidemologiska långtidseffekter
       - Bertil Forsberg, UmU

5.     Förutsättningar för nya biobränslen - systemanalys
        - Åsa Jonsson, IVL
        - Susanne Paulrud, SP
        - Joakim Lundgren, LTU

6.     Konsekvenser för småskalig uppvärmning av Europeiskt standardiseringsarbete
        - Lennart Gustavsson, SP
       
7.     Emissionsklustret:
        - Aerosolmasspektrometri, Joakim Pagel, STEM
        - Askrika niobränslen, Marie rönnbäck, SP
        - Dioxiner, Marie Rönnbäck, SP
        - Emissionsklustret, Christopher Boman UmU
        - Fosforrika biobränslen, UmU
        - Tungmetaller, Henrik Wiinikka, ETC i Piteå


info@energikontorsydost.se Standout RÖD