Regionala tillväxtmedel (1:1 medel)

 

Sammanfattning

Regionförbunden har medel från Tillväxtverket för projekt för regional utveckling. Vad pengarna ska gå till styrs till den regionala utvecklingsstrategin. 

 

Finansiering och omfattning

Max 50%. Kan kombineras med EU-projekt.

 

Ansökningsdatum

Flera ggr per år, max 50%. .

 

Mer information