fornybar-energi fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Projekt som vi samarbetar med

 

BattleCO2 - om biomassa som bränsle vid tillverkning av asfalt      

 

LIFE BIOGAS XPOSE - produktion av biogas

 

SecureChain - stödjer bioenergins värdekedja från skogen till värmeverken

 

Bioenergigruppen - nätverk inom utveckling för mer bioenergi i södra Sverige

  • 09/11
    EnergiTing Sydost 2017   Mer information kommer.   

  • VISA ALLA