SecureChain - optimerar bioenergivärdekedjan för ökade primära skogsbränslen

 

SecureChain (2015-2018) handlar övergripande om att öka tillgången av primära skogsbränslen. Kontakterna med branscher sker genom befintliga nätverk såsom Bioenergigruppen och referensgruppen i SIMWOOD. Med hjälp av nätverken kan bioenergivärdekedjan utvecklas genom till exempel förbättrad kommunikation och logistik mellan de olika leden i processen. Fyra stycken SME (små och medelstora företag) i Småland har blivit beviljade att få ta del av innovationscheckar för att utveckla något led i värdekedjan. 

 

Företagen med sina satsningar är:

  • Lessebo Fjärrvärme för ökad förnybar värmeproduktion i Kosta.
  • Värnamo Energi för nya lösningar för att minska andelen eldningsolja i olika nät.
  • SMF – Skogsentreprenörerna för effektivare hantering och rutiner i drivningen från hygge till värmeverk.
  • Skogsbränsle Småland för nya metoder att hantera och sprida flygaska från värmeverk.

 

En innovationscheck berättigar företagen att delta i EU-projektet och arbeta med externa expertrådgivare för att skaffa nya kunskaper och hjälpa företaget att utvecklas och växa. Innovationscheckarna ska stimulera företagen att utforska nya utmaningar i form av affärsidéer som kan stärka marknaden för hållbara bioenergisystem i sin region. Totalt deltar sex olika länder i projektet. 

 

SecureChain kommer tillsammans med SIMWOOD-projektet och Småskalig kraftvärme att ge möjlighet till utbildning av personal i olika delar av värdekedjan, såsom exempelvis drivningsarbeten i skogen och tekniker på värmeverk. Genom seminarier och studiebesök kan olika delar av värdekedjan utvecklas. 

 

Studiebesök under SecureChain General Assembly Meeting i Växjö 19 - 21 april 2016. 

 

För mer information, kontakta Göran Gustavsson, läs mer om projektet på Energikontor Sydost eller gå in på SecureChains hemsida