Seminarier och konferenser

 

2018-11-20 Inspirationskväll om egenproducerad energi (biogas och solceller)

Kvällsmöte riktat till lantbrukare m.fl. i Ysane, Blekinge. Se presentationer här.

 

2018-09-20 Möte på Brf Lyckansberg om solceller

Kvällsmöte om solceller för bostadsrättsföreningar på Brf Lyckansberg i Växjö. Se presentationer här.

 

2018-05-02 Karlshamn, Solenergiutbildning - teknik, arkitektur och solceller, batterierilagring samt risk och säkerhet

Heldag på Netport Science Park i Karlshamn. Se presentationer här

 

2018-04-23 Växjö, informationsmöte om solceller för bostadsrättsföreningar

Informationsmöte på Myresjöhus Arena om solceller som gemensamt ägda anläggningar. Se presentationer här. 

 

2018-04-20 Kalmar, Energieffektiva byggnader – byggregler, stöd och regionala mål

Seminarium i Kalmar om nya byggregler, regionala miljömål och möjligheter för stöd och finansiering för energi- och miljöprojekt. Se presentationer här.

 

2018-01-31 Karlskrona, workshop - Solcellsmarknaden tar fart

Småhustillverkare samtalade om hur de kan få fler att installera solceller. Se presentationer här
 

2017-12-14 Kalmar, tematräff: bussar, lätta och tunga transporter

Årets sista träff i nätverket för fossilbränslefria sydostkommuner/ fossilfria drivmedel. Se presentationer här. 

 

2017-11-30 Upphandlingsdag i nätverket för fossilbränslefria sydostkommuner 

Nätverksträff med tema upphandling i Karlskrona. Se presentationer här

 

2017-11-29 Bioenergidagen 2017 i Växjö

Ca 90 deltagare samlades på Linnéuniversitetet för att diskutera bioenergiutveckling och EU-politikens påverkan på bioenergibranschen. Se presentationer här. 

 

2017-11-16 Agenda 2030-konferens i Oskarshamn - Livsstil, hälsa och delaktighet

Kick-off för Agenda 2030-arbetet i Kalmar län, på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn. Se presentationer här. 

 

2017-11-09 Energiting Sydost 2017

Årets energimässa på Garvaren Nöje i Ljungby. Se presentationer här

 

2017-10-26 Förnybar energi och kompetensförsörjning

Workshop på Linnéuniversitetet i Växjö. Se presentationer här

 

2017-10-19 Alvesta Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel, Tema: Transporter och arbetsmaskiner.

Nätverksmöte i Alvesta. Se presentationerna här

 

2017-10-10 Solenergi och planering - seminarium i Sölvesborg
Seminarium om solenergi i byggnader med huvudföreläsare Michiel van Noord. Se presentationer här.
 

2017-09-06 Webbmöte Res smartare - nätverk för fossilfria drivmedel

Webbmöte med fokus på optimerat resande. Se inspelat möte och presentationer här

 

2017-06-13 Slutseminarium i Flytande biogas till land och till sjöss.

Seminarium i Kalmar där förstudiens resultat presenterades. Program och presentationer här.

 

2017-06-02 Ljungby Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel. Tema: Hållbara drivmedel för persontransporter.

Tematräff om hållbara drivmedel i Ljungby. Program och presentationer här. 

 

2017-05-19 Mönsterås Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel. Tema: Arbetsfordon.

Tematräff om fossilfria arbetsmaskiner i Mönsterås. Program och presentationer här. 

 

2017-05-18 Karlskrona Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel. Tema: Arbetsmaskiner.

Tematräff om fossilfria arbetsmaskiner i Karlskrona. Program och presentationer här.

 

2017-05-11 Solcellsutbildning på Soft Center i Ronneby

En solcellsutbildning arrangerad inom ramen för projekten Sol i Syd, Sol i fys och Enerselves. Program och presentationer här

 

2017-05-09 Miljöfordonsdagen 2017/Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel. Tema: persontransporter och optimering

Samarrangemang mellan Miljöfordonsdagen 2017 och Nätverken för fossilfria drivmedel, 9 maj på Bellevueparken i Karlshamn. Program och presentationer här

 

2017-04-06 2017-04-06 Växjö Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel. Tema: Drivmedel - jämförelse

Det andra gemensamma mötet för de tre nätverken för fossilfria drivmedel. Program och presentationer här

 

2017-03-03 Emmaboda kick-off i Nätverk för fossilfria drivmedel

Startmöte för de tre nätverken för fossilfria drivmedel, arrangerat av  Energikontor Sydost och länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg, 3 mars 2017 på Folkets Hus i Emmaboda. Artiklar och presentationer här.

 

2017-01-25 Cirkulär ekonomi och industriell symbios

Seminariet arrangerades av Energikontor Sydost, Växjö kommun och sociala företaget Macken som en del av ett gemensamt projektmöte i de båda EU-finansierade projekten TRIS och CENSE. Artiklar och presentationer här.

 

2016-11-25 Bioenergidagen

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi. Program och presentationer här.

 

2016-10-18 - 2016-11-09 Belysningsdag i Hultsfred/Karlshamn

Energikontor Sydost bjöd den 18:e oktober och den 9:e november in till två spännande dagar i ljusets tecken. Program och presentationer här.

 

2015-11-20 Bioenergidagen 2015

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi. Program och presentationer här.

 

2015-04-24 Bränslen i energisektorn – nya affärsmöjligheter

Runt 90 deltagare fanns på plats när Energikontor Sydost och Institutionen för Skog och trä vid Linnéuniversitetet arrangerade ett bränsleseminarium i Växjö den 24 april. Temat var nuläge och framtidsutsikter för förbränning av dels avfall, dels biobränslen. Du kommer till presentationerna här.
 

2015-03-17 Belysningsdagen - Energieffektivisering och renovering av befintlig utomhusbelysning
Sveriges främsta experter inom utomhusbelysning tar upp en rad olika aspekter. Sammanfattning av dagen, presentationer m.m. finns att läsa här.

 

2014-11-20 Bioenergidagen 2014
En mycket välbesökt dag med aktuellt om bioenergi från företagen och forskningen. Läs presentationerna här.

 

2014-11-13 EnergiTing Sydost 2014
Årets EnergiTing ägde rum i Alvesta, med många seminarier och inspirerande föreläsningar. Läs mer och ta del av presentationerna här.

 

2014-04-10 Biobränslekedjan och förbränningsteknik
På seminariet Biobränslekedjan och förbränningsteknik presenterades korta redovisningar av två pågående projekt i slutfasen, Energi från skogen respektive Heta rökgaser och ett blivande, Simwood. Läs presentationerna här.
 


Är du intresserad av innehåll/presentationer från våra tidigare konferenser? Kontakta Johanna Wallin eller Hanna Everling

+ Seminarier från 2013 och tidigare

2013-11-19 Bioenergidagen 2013
Bioenergidagen 2013 genomfördes den 19 november för femtonde gången i samverkan mellan Linneuniversitetet, Bioenergigruppen i Växjö och Energikontor Sydost. Totalt 19 föreläsare som speglade aktuell forskning och utveckling samt olika projekt inom bioenergiområdet i sydöstra Sverige, drygt 80 deltagare från universitet, företag och offentlig sektor. Viktiga områden är bränslehantering, förbränningsteknik, askåterföring inom projekten Energi från skogen och Heta Rökgaser. Andra delar handlade om förgasning av bioenergi, om alger som råvara för biogasproduktion, om småskalig kraftvärme och övergång från fossil olja till bioenergi inom industrin. Läs presentationerna här.

2013-05-21,22,23 Lågenergihus
Ett heldagsseminarium om lågenergihus som erbjöds vid tre tillfällen, där ledande experter inom området talade om olika typer av lågenergihus, byggnadstekniska krav, det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda, kommande lagstiftning m.m.
Läs mer och ladda ner presentationerna.

2013-02-27 Bioenergiseminarium i Växjö; Småskalig kraftvärme och Bioenergi och ånga i industrin.
Läs mer och hämta presentationerna.

2012-11-13 Bioenergidagen 2012
Bioenergigruppen AB, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost bjuder in till 14:e Bioenergidagen med bland annat presentationer av aktuell forskning, på gång i företagen, Klimatkommission Kronoberg, handlingsplaner på programmet. Dessutom studiebesök på Sandviksverket.

2012-03-28 Seminarium om biogas från jordbruket för produktion av el och värme 
Alvesta kommun och Energikontor Sydost AB höll seminarium för lantbrukare om hur man kan producera el och värme av biogas som producerats i jordbuket.

2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination
Ett seminarium om möjligheter och teknik för nya som befintliga anläggningar i närvärme, industri och fastigheter, där det finns en stor potential att öka bioenergin i sydöstra Sverige, särskilt med tanke på att energiskatten för olja kommer att höjas.

2011-11-08 Bioenergidagen
Bioenergigruppen och Energikontor Sydost stod bakom även den trettonde årligen återkommande Bioenergidagen med presentationer av aktuell forskning, företag, handlingsplaner och utbildningsmaterial inom bioenergiområdet på programmet.

2011-10-04 Inter-regional exchange – district heating development
Representanter från Irland, Estland och Italien deltog i ett seminarium med studiebesök om att utveckla fjärrvärme i Växjö 4–5 oktober 2011. Seminariet ingick i subprojektet RBBD, en del av BIO-EN-AREA.

2011-09-12 Seminarium om bioenergi från skogen ur ett kretsloppsperspektiv
Seminariet arrangerades av Bioenergigruppen i Växjö AB och Energikontor Sydost genom projekten Bioenarea (RBBD), Forest, Agriforenergy och SEP.

2011-05-05 Energiting Sydost 2011
Den 5 maj 2011 anordnades det andra EnergiTinget i Energikontor Sydosts regi, den här gången på Linnéuniversitetet i Växjö. Under tinget avhandlades goda exempel på olika sätt att arbeta med energieffektivisering, förnyelsebar energi och ett lärande för en hållbar energiutveckling. I programmet kan du ta del av materialet från föreläsningarna.

2010-11-18 Framtidens skogsbränslekedja
Linnéuniversitetet planerar att starta ett nytt tvärvetenskapligt FoU-projekt inom området skogsbränsle. Denna satsning inleddes 18 november med seminariet Framtidens skogsbränslen.

2010-11-11 Bioenergidagen
11 november anordnades bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi för 12:e gången.

2010-11-03 Energiting Sydost
3 november anordnades Energiting Sydost för första gången. Dagen bestod av en heldag med tre parallella föreläsningssessioner. Dagen öppnades av Ronneby kommuns JanAnders Palmqvist och avslutades med en inspirerande föreläsaning av Göran Carsetedt. dagen bevistades av cirka 120 personer.

2010-06-23 Idékonferens i Kalmar
23 juli anordnade Energikontor Sydost en idékonferens i Kalmar för att informera om olika projekt för att lyfta fram möjligheter till samverkan och deltagande i kommande projekt för regionens medlemmar och energikontoret.

2010-03-30 Energieffektiv utomhusbelsyning
På temat energieffektiv utomhus belysnings presenterades olika projekt och tekniska lösnignar som leder till en effektivare energienvändning i utomhusbelysnings.

2010-03-04 Idékonferens i Karlshamn
Energikontor Sydost bjöd in till idékonferens i Netport.Karlshamns lokaler. Med på plats fanns representanter från kommuner som deltar i arbetet med REKLIM II.

2009-10-20 Programkonferens småskalig bioenergiprogrammet
Under rubriken Värmeförsörjning med småskalig biobränsle hölls den årliga programkonferensen för småskalig bioenergiprogrammet på Växjö Universitet.

2009-09-16 Smarta hemtjänsteresor
Den 16 september 2009 genomfördes det senaste seminariet i Nybro. På seminariet fick vi framförallt ta del av Karlshamns kommuns erfarenheter av ett systematiskt arbete och användningen av logistik i hemtjänsten.

2009-09-09 ECO-buildings - Regional development and best practice examples
9 - 11 september anordnades den internationella konferensen ECO-buildings. Konferensen var en del i SESAC-projektet och innehöll presenationer från olika partners och delprojekt. En delegation från Savannah i USA var även inbjuden och talade om vad som är på gång i USA på området med energieffektiva byggnader.
Läs mer.


2008-05-12 Bioenergidagen
För tolfte året i följd hölls seminariedagen om Bioenergi. Seminariedagen är ett samarbete mellan Energikontor Sydost AB, Växjö universitet och Bioenergigruppen i Växjö AB. I år låg fokus på bioenergis roll som drivkraft för den regionala utvecklingen.
 

2008-12-10 Framtidens biogas i sydost 
I december arrangerade Biogas Sydost ett möte om ”Framtidens biogas i sydost” i Västervik.

2008-11-19 Passivhusdag i Växjö

Arrangerad dag med tema passivhus.

2008-10-13 Biogas i östra Blekinge

- Var står sydöstra Sverige när det gäller alternativa drivmedel? Den 13 oktober träffades 25 biogasintresserade i Karlskrona. Målet var att öka förståelsen för biogas och gemensamt komma fram till hur produktion och användning kan öka.

2008-09-16&17 Slutseminarium om MOVE/Smart trafikant
Under den Europeiska trafikant veckan 2008 i september genomfördes slutseminarier MOVE/Smart trafikant. Då presenterades resultat från resvaneundersökningarna och det var erfarenhetsutbyte mellan företag, länstrafikbolag, Vägverket och kommunerna.

 

2008-04-22 Bioenergiseminarium i Växjö 
I april ordnade Energikontor Sydost, Växjö universitet och Bioenergigruppen i Växjö AB det årliga Växjö-seminariet kring Bioenergi, det elfte i en obruten följd. Här kan du ladda ner presentationerna från dagen. 

 

2008-10-06 Välbesökt seminarium om askåterföring
Den 6 oktober 2008 ordnade Energikontor Sydost ett seminarium med temat ”Skogsbränsleuttag och askåterföring – nu och i framtiden”. Intresset var stort och närmare 90 personer, aktörer från bioenergisektorn, regionala och lokala tjänstemän, deltog i seminariet. 

 

2008-04-03 ”Rena luften” temat för höstens Europeiska trafikantvecka
Våga testa nya lösningar och utmana människor! Det var två av de tips som kom fram på seminariet om ”Hållbara transporter – så kan vi arbeta med Europeiska trafikantveckan och regionala klimatcentra” den 3 april.

 

2007-12-04 Inspirationsdag för mer hållbara transporter
Energikontor Sydost, Vägverket Region Sydöst, Länsstyrelsen i Kro­noberg och Klimatkommissionen i Växjö arrangerade tillsammans en workshop för mer hållbara transporter i Kronoberg. Workshopen lyfte fram vad som görs idag, vad det finns för uppslag till projekt och hur vi i regionen kan samverka bättre för mer miljöanpassade transporter.

 

2007-11-07 Seminarium om energieffektiva reningsverk
Olika aktörer presenterade sina erfarenheter, biogasens användning diskuterades och det gavs tips om hur man kan öka gasproduktionen. Seminariet anordnades av Energikontor Sydost i samverkan med Svensk Vatten, Regionförbundet södra Småland och Regionförbundet i Kalmar län.

 

2007-05-03 Sustainable regions and municipalities, SRM 2007

Workshops, meetings and discussions about real actions – that was the main contents in the international conference “Sustainable regions and municipalities”. The visitors could also visit an exhibition, eco drive and see practical examples how to work with RES and EE in and around Växjö.

 

2007 Praktiskt energiarbete i kommunerna
Hur kan man arbeta effektivt med energifrågor i kommunerna? Och vad händer i regionen just nu? Det och många andra frågor diskuterades under tre seminarier för nyckelpersoner inom energiområdet i Kalmar (29 mars), Växjö (2 april) och Värnamo (3 april). Totalt deltog 140 personer på seminarierna.

 

2007-03-02 Stort intresse för solceller
Den andra mars 2007 anordnade Energikontor Sydost ett seminarium i Kalmar om "Solceller i bebyggelse – plus lite om energideklarationer". Intresset var över förväntan – nästan 65 personer deltog under dagen.