Skolprogram  (Internationella programkontoret)

 

Det finns en mängd olika program för skolområdet och i en del av dem kan man arbeta med energi och klimat inom skolans ram. Genom olika program och aktiviteter kan förskolor, skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlandsProgrammen skiftar beroende på finansiär och verksamhetens karaktär. En del av dem finansieras av EU, andra nationellt.

 

Läs mer på Utbyten.se UHRs webbplats om möjligheter för internationellt samarbete och utbyte.