Södra Östersjöprogrammet (South Baltic Programme)

 

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Från Sverige ingår fyra län: Skåne, Blekinge, Kalmar län och Kronoberg. Programmet syftar till gränsöverskridande samarbete för ökad konkurrenskraft och ökad integration mellan människor och institutioner.

 

Programmets mål

Öka potentialen för ”Blå & Grön tillväxt” (uthålligt ur ett miljö-, ekonomi- samt socialt perspektiv oavsett insatser på land eller vid vatten) genom samarbeten och småskaliga investeringar. Lokala och regionala aktörer ska gemensamt planera, finansiera, utveckla, testa, genomföra samt utbyta erfarenheter som främst ska bygga på gemensamma problem, möjligheter och innovativa lösningar för att hantera dessa.

Med blå tillväxt menar man på utvecklingen i den maritima miljön, med andra ord en hållbar tillväxt inom den maritima- och hamnsektorn. Det gröna området berör främst frågor kring nyttjandet av naturresurser på ett hållbart vis.

 

Partnerskap

Det krävs från två olika lände men det är önskvärt att fler länder deltar.

 

Finansiering och omfattning

Man kan få 75% i bidrag och 15% på personalkostnad i Over head. Projekten varar 2-3 år och varierar i budget beroende på innehåll och antal partners.

 

Ansökningsdatum 

Minst ett per år, se Utlysningar.

 

Mer information

Läs mer på Södra Östersjöprogrammets hemsida.