Solel fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Solel

Att använda sig av solen är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el.  Systemet är dessutom tyst, tar inte stor plats, kräver minimalt underhåll och har lång livslängd. 

Effekt och placering

Storleken på en solcellsanläggning anges ofta i kilowatt, som då avser toppeffekten under optimala testförhållanden. En installerad kW motsvarar ungefär 7-8  m² solceller  och producerar 800 - 1000 kWh per år i bra söderläge och taklutning. 

Det optimala är att placera solcellerna i söderläge, men sydost och sydväst-läge fungerar också. Taklutningen ska ligga mellan 15-60 grader. Viktigt är att undvika skuggning från träd och dylikt. 

Kan man bli självförsörjande på solel? 

I normala fall täcker solelen oftast bara en del av det totala årsbehovet, eftersom solcellerna endast producerar el under dagtid när solen skiner. Därför är solel ett komplement till den köpta elen.

 

För dig som bor i bostadsrätt>>

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA