Solvärme fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Solvärme

Solstrålar som fångas upp av solfångare omvandlas till värme. Med hjälp av en cirkulerande vätska transporteras värmen vidare och används för uppvärmning av hus och för att ge varmvatten.

 

Vad solvärmen kan användas till

Solvärme kan bidra till att både värma varmvatten och uppvärmning av huset om huset har ett vattenburet uppvärmningsystem. Det finns även system enbart ämnade för uppvärmning av varmvatten, till exempel om huset har direktverkade elvärme. Solvärme kan också användas för att värma poolanläggningar. 

 

Kan solvärme täcka hela årsbehovet av varmvatten?

Nej. En solvärmeanläggning kan täcka ungefär 50 procent av årsbehovet för varmvatten. Det är framför allt på vintern som det behövs ett kompletterande system för att tillgodose varmvattenbehovet, till exempel en värmepump eller panna som drivs av el, pellets eller ved. 

Är solvärmeanläggningen kopplad till husets uppvärmningssystem kan det täcka 20-30 procent av husets totala årsbehov av varmvatten och uppvärmning. 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA