energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Stöd till turismföretag i Sydost


Foton: Anna Nordström

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart besöksmål?

Energikontor Sydost erbjuder företag inom boende, restaurang eller spa, kostnadsfri rådgivning och utbildning för en effektivare resursanvändning genom att undersöka och pröva cirkulära affärsmodeller. Ditt företag ska verka i Blekinge eller Kalmar län.

 

Genom att delta arbetar vi tillsammans med dig för att ditt företag ska:

  • Spara pengar och resurser
  • Få en stärkt miljöprofil
  • Kunna erbjuda kretsloppsanpassade processer, tjänster och produkter

 

Läs En handbok i hållbarhet - cirkulär ekonomi i besöksnäringen (Energikontor Sydost 2018)

Läs handbok om hållbar utveckling inom besöksnäringen (Region Blekinge 2018)


Öka din kunskap om cirkulär ekonomi

Under 2018 bjuder vi in till en utbildning om vad cirkulär ekonomi innebär och hur arbetssättet kan användas inom besöksnäringen. Vi kommer bland annat att prata om energi och affärsmodeller. Vi hoppas att inspirera dig att fundera kring lösningar som kunde passa ditt företag.

 

Utbildningen består av följande delar

  • Introduktion om cirkulär ekonomi och affärsmodeller
  •  Energieffektivisering och förnybar energi
  • Design av varor och tjänster
  • Marknadsföring

Ordet workshop skrivet på brickor

 

Är du intresserad av att delta i utbildningen eller vill veta mer - kontakta projektledare Rebecka Jonasson Gjerpe.

 

Save the date - workshop i marknadsföring 22 januari 2019!

22 januari bjuder Energikontor Sydost in små- och medelstora företag verksamma inom boende/restaurang/SPA till en kreativ heldagsworkshop inom marknadsföring med inriktning på cirkulär ekonomi. Workshopen kommer bland annat att ge stöd i kommunikation av hållbarhetsarbete via sociala medier, samt hur du som företagare undviker vanliga misstag i marknadsföringsarbetet.
 

Fullständig inbjudan med program skickas ut senare, men boka redan nu in datumet i kalendern, alternativt anmäl dig till Rebecka.jonassongjerpe@energikontorsydost.se


Få rådgivning för att hitta åtgärder som passar dig

Vi kommer att erbjuda ditt företag rådgivning för att se vad som kan förbättras. Du får sedan råd för att välja vilken lösning som passar ditt företag bäst.

Du får totalt 10 timmar rådgivningstid uppdelat på tre tillfällen. Antalet företag som kan få rådgivning är begränsat och de som går utbildningen först prioriteras.

 

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Rebecka Jonasson Gjerpe.


 

Stödet kan vi erbjuda tack vare projektet Cirtoinno som vi genomför i samarbete med Karlskrona kommun.

Logga CIRTOINNO och Interreg South BalticLogga Karlskrona kommun

Vad är cirkulär ekonomi?

 

En cirkulär ekonomi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som är hållbara, återvinningsbara och där förnybart material och förnybar energi används.

 

Det handlar om ett kretsloppstänk - att skapa produkter vars delar enkelt kan återvinnas, att återbruka saker istället för att skaffa nya och att använda avfall i andra processer istället för att slänga det. 

 

Ur energiperspektiv kan det innebära att se över vilka energikällor som används för el, värme och transporter och hur effektiv användningen är.

 

Det kan också handla om att förebygga matavfall till exempel genom att hitta sätt för att minska matsvinnet , eller använda resterna i en annan process till exempel för biogasproduktion. Ett annat exempel är när  en fiskodlings vatten göder en tomatodling som i sin tur renar och återför vatten till fiskodlingen.

 

 

Rapport om cirkulär ekonomi i turismsektorn

Inom projektet har det tagits fram en rapport/handbok som går igenom vad cirkulär ekonomi är, hur turismsektorn i södra Östersjöområdet ser ut, samt ger goda exempel inom boende, spa och restaurangsektorn.

Öppna rapporten om Cirkulär Ekonomi inom turismsektorn (pdf, 180 sidor på svenska).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration Circular Ekonomy använd med tillstånd av EU parlamentet: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150703PHT73954/20150703PHT73954_original.jpg