energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Stöd till turismföretag i Sydost

Häng vid poolkanten

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart besöksmål?

Energikontor Sydost erbjuder företag inom boende, restaurang eller spa, kostnadsfri rådgivning och utbildning för en effektivare resursanvändning genom att undersöka och pröva cirkulära affärsmodeller. Ditt företag ska verka i Blekinge eller Kalmar län.

 

Genom att delta arbetar vi tillsammans med dig för att ditt företag ska:

  • Spara pengar och resurser
  • Få en stärkt miljöprofil
  • Kunna erbjuda kretsloppsanpassade processer, tjänster och produkter

Öka din kunskap om cirkulär ekonomi

I början av 2018 bjuder vi in till en utbildning om vad cirkulär ekonomi innebär och hur arbetssättet kan användas inom besöksnäringen. Vi kommer bland annat att prata om energi och affärsmodeller. Vi hoppas att inspirera dig att fundera kring lösningar som kunde passa ditt företag.

 

Datum för utbildningstillfällen i Karlskrona

  • 8 Mars - Introduktion om cirkulär ekonomi och affärsmodeller
  • 9 Mars  - Energieffektivisering och förnybar energi
  • 15-16 Mars - Design av varor och tjänster
  • 23 Mars - Marknadsföring

Ordet workshop skrivet på brickor

 

Är du intresserad av att delta i utbildningen eller vill veta mer - kontakta projektledare André Benaim. Sista anmälningsdag 26 februari 2018.


Få rådgivning för att hitta åtgärder som passar dig

Vi kommer att erbjuda ditt företag rådgivning för att se vad som kan förbättras. Du får sedan råd för att välja vilken lösning som passar ditt företag bäst.

Du får totalt 10 timmar rådgivningstid uppdelat på tre tillfällen.

 

Vill du veta mer? Kontakta projektledare André Benaim.


 

Stödet kan vi erbjuda tack vare projektet Cirtoinno som vi genomför i samarbete med Karlskrona kommun.

Logga CIRTOINNO och Interreg South BalticLogga Karlskrona kommun

 

Få rådgivning för att hitta åtgärder som passar dig

Vi kommer att erbjuda ditt företag rådgivning för att se vad som kan förbättras. Du får sedan råd för att välja vilken lösning som passar ditt företag bäst.

Vad är cirkulär ekonomi?

Illustration över cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som är hållbara, återvinningsbara och där förnybart material och förnybar energi används.

 

Det handlar om ett kretsloppstänk - att skapa produkter vars delar enkelt kan återvinnas, att återbruka saker istället för att skaffa nya och att använda avfall i andra processer istället för att slänga det. 

 

Ur energiperspektiv kan det innebära att se över vilka energikällor som används för el, värme och transporter och hur effektiv användningen är.

 

Det kan också handla om att förebygga matavfall till exempel genom att hitta sätt för att minska matsvinnet , eller använda resterna i en annan process till exempel för biogasproduktion. Ett annat exempel är när  en fiskodlings vatten göder en tomatodling som i sin tur renar och återför vatten till fiskodlingen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration Circular Ekonomy använd med tillstånd av EU parlamentet: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150703PHT73954/20150703PHT73954_original.jpg