Studiebesök på Skälleryds vattenkraftverk  

I samband med Energiting 2018 har du möjlighet att göra ett besök på Skälleryds vattenkraftverk som tar sitt vatten  från Alsterån.

Ägaren Ålem Energi har nyligen bland annat investerat i nya fiskvägar, turbiner och generatorer. Efter renoveringen beräknas produktionen bli 3,4 GWh förnybar el per år.

Vattenkraftstationen ligger 3 km från Blomstermåla Folkets hus. Avresa sker gemensamt när Energitinget är avslutat (15.10)

Du anger i anmälan om du önskar skjuts till kraftverket och tillbaka till Blomstermåla/järnvägsstationen.

 

 

 

 

Foto: Ålem Energi AB