Energikontor Sydost

Arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 

 

LÄS MER OM OSS 

 

Energikontor Sydost Twitter