2017-04-06 Växjö Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel.

Tema: Drivmedel - jämförelse

 

Det andra gemensamma mötet för de tre nätverken för fossilfria drivmedel, arrangerat av  Energikontor Sydost och länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg, 6 april 2017 på Växjö Bibliotek.

 

Program och presentationer från mötet


Programblad
 

Dagens och framtidens drivmedel - Maria Grahn, Chalmers Tekniska Högskola

Vad är ett hållbart drivmedel? - Peter Hildingsson, TRB Sverige AB

Fossilfri 2030 - Morgan Ahlberg, Fyrbodals kommunalförbund

 

Anteckningar från tematräffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               Morgan Ahlberg, Fyrbodals kommunalförbund.

 

                                         

           

Finansierat av EU genom Horisont 2020-programmet under avtal nummer 691755.