Slutseminarium i Flytande biogas till land och till sjöss

 

Seminarium där resultaten av förstudien Flytande biogas till land och till sjöss presenterades. Ca 40 personer från sydost, Skåne och Gotland deltog. Läs artikeln på hemsidan. Läs artikeln i Östra Småland Nyheterna

 

Program

 

Presentationer

 

Presentation av projektet – produktionspotentialen för flytande biogas i regionen på kort sikt. Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Resultaten av marknadsundersökningen. Cecilia Wallmark, SWECO

Tekniska och ekonomiska förutsättningar för produktionen av flytande biogas. Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions

Förslag till logistikuppläggMagnus Casparsson, E.ON Biofor

Flytande gas till tunga fordon – finns marknaden idag? Krister Thulin, Scania

Omställningen i sjöfarten – hur ser den ut? Christer Bruzelius, Destination Gotland

Vilka styrmedel finns idag och får vi framöver de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, Energigas Sverige

 

 

För mer information, kontakta Hannele Johansson

 

Bilder från seminariet