180420 Energieffektiva byggnader – byggregler, stöd och regionala mål

 

Ett halvdagsseminarium i Kalmar som berörde de nya byggreglerna, de regionala miljömålen och möjligheter för stöd och finansiering för energi- och miljöprojekt.
Seminariet genomfördes inom ramarna för Interreg Europe-projektet Empower

 

Presentationer från dagen

Intro -  Energikontor Sydost

Byggregler Energikrav - Boverket

Klimatklivet Bostadsstöd - Länsstyrelsen i Kalmar län

Goda Hus

Goda exempel - Landstinget Kalmar län

Gröna lån - Kommuninvest

Läget i länet - Energikontor Sydost