180423 Informationsmöte om solceller för bostadsrättsföreningar

Måndagen 23 april bjöds flertalet bostadsrättsföringar in till ett informationsmöte på Myresjöhus arena med fokus
på solcellsinstallationer som gemensamt ägda anläggningar för förnybar energi. Föreläste gjorde Anders Lundgren
om
hur Bostadsrättsföreningen Lyckansberg installerat solceller.  

Informationskvällen hölls inom ramen för projektet Co2mmunity.

 

Presentationer från dagen 

Presentation RENCOP - Energikontor Sydost

Solel på Lyckansberg - Anders Lundgren

 

Anteckningar från mötet
 

 

För frågor, kontakta Johan Milton eller Pierre Ståhl