180920 Möte på Brf Lyckansberg om solceller

 

Ett 40-tal personer från tio olika brf i Växjö samlades för att ta del av Brf Lyckansbergs erfarenheter av installerade solceller, samt lyssna på Energikontor Sydost, VEAB och Solect Power som berättade om förutstättningarna för att installera solceller, gemensam elmätning, laddstationer för elbilar och stöd för energikartläggning. 

 

Presentationer

Inledning - Energikontor Sydost

Energikartläggningsstöd - Energikontor Sydost

Gemensam elmätning - Energikontor Sydost

Brf Lyckansberg - Anders Lundgren

Solceller - Malin Åman, Solect Power

Laddstationer - Sofie Nielsen, Jonathan Karlberg, VEAB

 

Anteckningar från mötet (word)

 

För frågor, kontakta Johan Milton