Cirkulär ekonomi och industriell symbios - project meeting TRIS/CENSE 25-26 januari 2017

Seminariet arrangerades av Energikontor Sydost, Växjö kommun och sociala företaget Macken som en del av ett gemensamt projektmöte i de båda EU-finansierade projekten TRIS och CENSE. Läs artikel om seminariet

 

Program och presentationer

 

Welcome 

Anna Tenje, Mayor of Växjö, Håkan Nordmark, Kulturparken Småland

 

Inspiration speech circular economy 

Magnus Hedenmark, Re-Makers change agents for a circular economy

 

Inspiration speech Industrial Symbiosis 

Murat Mirata, University of Linköping


Workshop


LUNCH


Växjö: Greenest city in Europe

Julia Ahlrot


Macken, Social reuse enterprize

Sara Birgersdotter, Stephan Hruza

 

Workshop

Resultat

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA