Miljöfordonsdagen, Karlshamn 9 maj 2017

Samarrangemang mellan Miljöfordonsdagen 2017 och Nätverken för fossilfria drivmedel - tema: persontransporter och optimering. 9 maj på Bellevueparken i Karlshamn. 

 

Program

 

Presentationer

Karlshamns kommun och Karlshamns energi – nu höjer vi tempotPer-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande Karlshamns kommun och Anders Strange, vd Karlshamns Energi

 

Nätverk för fossilfria drivmedel i sydost - Anna Månsson, projektledare Energikontor Sydost

 

Hur blir vi fossilfria på regional och lokal nivå?Jonas Lööf projektansvarig GreenCharge och Ursula Hass, projektutveckling GreenCharge

 

Den lokala energi- och klimatrådgivningen en oberoende kanal som öppnar dörrarRoger Gunnarsson, projektledare, Energikontor Sydost

 

Bildelningsteknik i befintlig fordonsflotta – hur fungerar det? Christer Lindström, fordonsansvarig Kungsbacka kommun


Motorsport och miljö - rally på grönt bränsle och energikompensation gav Svenska Bilsportförbundets miljöpris 2016Malte Sandberg, ordförande Hållbara Hästkrafter

 

Gröna personalbilar med bildelning. Hur ser biluthyrningsbranschen på möjligheterna att hyra ut fossilfria fordon?Niklas Siljeblad, vd First Rent A Car/Hertz


Förmånsupplägg stimulerar hållbar resande (kollektivtrafikkort, cykel och bil)Gert Erlandsson, projektledare Energikontor Region Halland

 

Miljöpåverkan från transporter – verktyg för uppföljning & redovisningPeter Hildingsson, Miljö & trafiksäkerhetsansvarig, TRB Sverige

 

Elbilanalys av Karlshamns kommuns fordonsflotta - visar på möjligheterPaul Ask (vd) och Jonas Eriksson (försäljning), Alphabet Fleet Services Sverige

 

Gemensam upphandling inom GreenChargeHåkan Anderberg, upphandlingschef Karlshamns kommun

 

Hur ser utbyggnaden ut av den gröna infrastrukturen för transporter? samt Ny beskattning: Bonus malus för nya lätta fordon – hur är det tänkt att fungera?Jonas Lööf

 

Vad har skidskytte och armbrytning med miljö att göra? Att bli en fossilbränslefri familj till 2025 – en utmanande resa. Är det möjligt?Björn Ferry och Heidi Andersson

Bilder

Filmade presentationer

Miljöfordonsdagen del 1 

Inledning: Heidi Andersson & Roger Gunnarsson 00:05

Karlshamns kommun och Karlshamns energiPer-Ola Mattsson, Karlshamns kommun 04:15

                                                                                                      Anders Strange, Karlshamns Energi 07:45

Nätverk för fossilfria drivmedel  i sydost: Anna Månsson, Energikontor Sydost 20:05

Hur blir vi fossilfria på regional och lokal nivå?:  Jonas Lööf, GreenCharge  24:35

                                                                                                          Ursula Hass, GreenCharge 42:00

Den lokala energi- och klimatrådgivningen en oberoende kanal som öppnar dörrar:  Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost 54:00

Bildelningsteknik i befintlig fordonsflotta – hur fungerar det?: Christer Lindström, Kungsbacka kommun 1:03:55

Motorsport och miljö:  Malte Sandberg, Hållbara Hästkrafter  1:18:40

Gröna personbilar med bildelning - ambassadörupplägg inom GreenCharge: Niklas Siljeblad. First Rent A Car/Hertz  1:34:25

Förmånsupplägg stimulerar hållbar resandeGert Erlandsson, Energikontor Region Halland 1:57:20

Miljöpåverkan från transporter – verktyg för uppföljning & redovisning: Peter Hildingsson, TRB  2:10:15

 

Miljöfordonsdagen del 2

Miljöfordonsdiagnos 2017: Pernilla Hansson, Stefan Nilsson, Miljöfordon Sverige 00:10

Prisutdelning 05:20

Elbilanalys av Karlshamns kommuns fordonsflotta: Paul Ask & Jonas Eriksson, Alphabet Fleet Service 17:55

Gemensam upphandling inom GreenChargeHåkan Anderberg, Karlshamns kommun 32:10

 

Miljöfordonsdagen del 3

Hur ser utbyggnaden ut av den gröna infrastrukturen för transporter?/Bonus malus: Jonas Lööf  00:05

Motorjournalister i Europa: Stefan Nilsson, grön motorjournalist 26:45

 

Miljöfordonsdagen del 4

InspirationsföreläsningBjörn Ferry och Heidi Andersson 00:05

Summering av dagen och avslutning 28:30