Miljöfordonsdagen, Karlshamn 9 maj 2017

Samarrangemang mellan Miljöfordonsdagen 2017 och Nätverken för fossilfria drivmedel - tema: persontransporter och optimering. 9 maj på Bellevueparken i Karlshamn. 

 

Program

 

Presentationer

Karlshamns kommun och Karlshamns energi – nu höjer vi tempotPer-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande Karlshamns kommun och Anders Strange, vd Karlshamns Energi

 

Nätverk för fossilfria drivmedel i sydost - Anna Månsson, projektledare Energikontor Sydost

 

Hur blir vi fossilfria på regional och lokal nivå?Jonas Lööf projektansvarig GreenCharge och Ursula Hass, projektutveckling GreenCharge

 

Den lokala energi- och klimatrådgivningen en oberoende kanal som öppnar dörrarRoger Gunnarsson, projektledare, Energikontor Sydost

 

Bildelningsteknik i befintlig fordonsflotta – hur fungerar det? Christer Lindström, fordonsansvarig Kungsbacka kommun


Motorsport och miljö - rally på grönt bränsle och energikompensation gav Svenska Bilsportförbundets miljöpris 2016Malte Sandberg, ordförande Hållbara Hästkrafter

 

Gröna personalbilar med bildelning. Hur ser biluthyrningsbranschen på möjligheterna att hyra ut fossilfria fordon?Niklas Siljeblad, vd First Rent A Car/Hertz


Förmånsupplägg stimulerar hållbar resande (kollektivtrafikkort, cykel och bil)Gert Erlandsson, projektledare Energikontor Region Halland

 

Miljöpåverkan från transporter – verktyg för uppföljning & redovisningPeter Hildingsson, Miljö & trafiksäkerhetsansvarig, TRB Sverige

 

Elbilanalys av Karlshamns kommuns fordonsflotta - visar på möjligheterPaul Ask (vd) och Jonas Eriksson (försäljning), Alphabet Fleet Services Sverige

 

Gemensam upphandling inom GreenChargeHåkan Anderberg, upphandlingschef Karlshamns kommun

 

Hur ser utbyggnaden ut av den gröna infrastrukturen för transporter? samt Ny beskattning: Bonus malus för nya lätta fordon – hur är det tänkt att fungera?Jonas Lööf

 

Vad har skidskytte och armbrytning med miljö att göra? Att bli en fossilbränslefri familj till 2025 – en utmanande resa. Är det möjligt?Björn Ferry och Heidi Andersson

Bilder

Filmade presentationer

Miljöfordonsdagen del 1 

Inledning: Heidi Andersson & Roger Gunnarsson -2:37:53

Karlshamns kommun och Karlshamns energiPer-Ola Mattsson, Karlshamns kommun -2:34:00

                                                                                                      Anders Strange, Karlshamns Energi -2:30:21

Nätverk för fossilfria drivmedel  i sydost: Anna Månsson, Energikontor Sydost -2:17:54

Hur blir vi fossilfria på regional och lokal nivå?:  Jonas Lööf, GreenCharge  -2:12:37

                                                                                                          Ursula Hass, GreenCharge -1:55:07

Den lokala energi- och klimatrådgivningen en oberoende kanal som öppnar dörrar:  Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost -1:43:08

Bildelningsteknik i befintlig fordonsflotta – hur fungerar det?: Christer Lindström, Kungsbacka kommun -1:32:49

Motorsport och miljö:  Malte Sandberg, Hållbara Hästkrafter  -1:17:08

Gröna personbilar med bildelning - ambassadörupplägg inom GreenCharge: Niklas Siljeblad. First Rent A Car/Hertz  -54:42

Förmånsupplägg stimulerar hållbar resandeGert Erlandsson, Energikontor Region Halland -30:25

Miljöpåverkan från transporter – verktyg för uppföljning & redovisning: Peter Hildingsson, TRB  -16:44

 

Miljöfordonsdagen del 2

Prisutdelning Miljöfordonsdiagnos 2017: Pernilla Hansson, Stefan Nilsson, Miljöfordon Sverige -1:36:58

Elbilanalys av Karlshamns kommuns fordonsflotta: Paul Ask & Jonas Eriksson, Alphabet Fleet Service -1:18:46

Gemensam upphandling inom GreenChargeHåkan Anderberg, Karlshamns kommun -1:04:21

Hur ser utbyggnaden ut av den gröna infrastrukturen för transporter?/Bonus malus: Jonas Lööf  -52:08

Motorjournalister i Europa: Stefan Nilsson, grön motorjournalist -25:55

 

Miljöfordonsdagen del 3

InspirationsföreläsningBjörn Ferry och Heidi Andersson -32:48

Summering av dagen och avslutning -3:30