Solcellsutbildning, 11 maj i Ronneby

11 maj arrangerades en solcellsutbildning på Soft Center i Ronneby inom ramen för projekten Sol i Syd, Sol i fys och Enerselves. Studiebesök på Olsgårdens solcellstak i Kallinge. 

 

Program

 

Presentationer

Inledning, Katrine Svensson, Annica Lindh, Stefan Olsson, Energikontor Sydost

 

Potential, solkarta, regionala mål i Blekinge, Samuel Karlström, Länsstyrelsen i Blekinge

 

Statistik solceller i Blekinge, Pierre Ståhl, Energikontor Sydost


Solenergi i bebyggelsen/arkitekturen, Jouri Kanters LU/LTH

Presentation av solcellsanläggningen Olsgården, Kristian Olsér Ronnebyhus

Bilder från dagen