2017-05-18 Karlskrona Tematräff Nätverk för fossilfria drivmedel.
Tema: Arbetsmaskiner

Nätverksträff i Karlskrona om fossilfria arbetsmaskiner. Läs nyhetsartikeln

 

Program

 

Anteckningar från mötet

 

Presentationer

 

Introduktion - Anna Månsson, Energikontor Sydost

 

Fossilfrihet för arbetsmaskiner - Ett uppdrag åt EnergimyndighetenLina Jonsson, WSP Group

 

Hållbara alternativ för drift- och markskötsel - Nicholas Judas och Emma Larsson, Eslövs Bostads AB

 

Förbättrad arbetsmiljö med HVOAnn-Sofie Johnsson, Karlskrona kommun

 

Stöd för omställning: Energikartläggningsstöd - Anna Månsson, Energikontor Sydost 

 

KlimatklivetCecilia Näslund, Länsstyrelsen i Blekinge

Bilder från mötet

 

 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA