Inspelat webbmöte

Webbmöte Res smartare del 1  - Innehåller punkterna Inledning, Eliminera resor med resfria möten, goda exempel och Hållbart resande genom samverkan (Spacetime) 

 

Webbmöte Res smartare del 2 - Innehåller punkterna Klimatväxlingsmodeller för kommuner och regioner: Västra Götalandsregionen och Kalmar kommun, Delningsekonomi på transportområdet (Trafikanalys), samt Utmaning Klimatväxling genom Fossilfritt Sverige.