Energitinget i Ljungby 9 november 2017 

Se program

Deltagare

 

Presentationer

 

 

Välkomna - Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost

 

Plenum  

Från svart till grönt – om världens största omställningsprojekt - Lina K Wiles​

 

 

 

 

 

Spår Småländska byggbranschen

 

På väg mot ett hållbart energisystem - Stefan Olsson, Energikontor Sydost

Interface of life – ett nytt sätt att kommunicera för/med hyresgäster – Per Bengtsson, Ljusare Framtid Karemter AB​

Docenten 1, Växjö – industriellt träbyggnad med stöd av betong och ICA. Hur når vi och verifierar ställda energikrav - Håkan Gustavsson, Växjöbostäder
 

Energisamverkan mellan ishall, idrottshall, simhall och skola  - Lars Lindgren, Ljungby kommun

 

 

Spår Fossilbränslefria Sydostkommuner

 

Drivmedelsstrategi för fossilfrihet - Sara Andersson, 2050

 

Kommunernas kraft i omställningen - Maria Ivansson, Klimatkommunerna​

 

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick till 2020. Hur har vi lyckats? - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

 

Biogas - världens smartaste bilbränsle – Janne Rapp, Biogasakademin​

 

Ruttoptimering inom offentlig sektor – erfarenheter från kommuner - Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost 

Molntjänst inom kommunal samordnad varudistribution - Lars Eiring och Nils Lundgren, Myloc AB​

 

Anteckningar

Anteckningar från spåret av Anna Månsson

 
 

 

 

Spår Finansiera energiomställningen

 

Gammal flygplats blir medlemsägd solpark genom andelsfinansiering - Staffan Larsson, Kalmar Energi
 

Stöd för klimatinvesteringar - Tommy Lindström, Energikontor Sydost​

Om regionala medel - Sarah Nilsson, Energikontor Sydost​

Om regionalfonderna - Sarah Nilsson, Energikontor Sydost​
 

Vad är Horisont 2020 och hur tar man del av finansieringen? Några exempel på projekt som finansierats - Lena Eckerberg, Energikontor Sydost

EU-finansiering för företag. Hur gör man? -  Andreas Englund, IVL Svenska miljöinstitutet och EUSME 2020 supportkontor​

Gröna lån till fjärrvärme och klimatsmart förskola i Lessebo - Åsa Garp, Lessebo kommun​​

Ska vi börja energieffektivisera? - Jesper Danielsson, Energikontor Sydost​

 

Bilder från Energitinget