2017-12-14 Tema: bussar, lätta och tunga transporter

Årets sista möte i nätverket för fossilbränslefria sydostkommuner. Seminariet hölls på Kalmar Science Park med ca 20 personer närvarande. 

 

Se program

 

 

Presentationer

TRB - Peter Hildingsson

Trivector Traffic - Emma Lund

BTH - Sven Borén

Vattenbussen - Susanna Hall Kihl, se även vattenbussen.se

 

Filmat material 2017-12-14

Seminarium del 1

02.50 - Framtidens transportutmaningar- hur ska omställningen ske? - Håkan Johansson, Trafikverket

31.21 - Biodrivmedel på marknaden - Peter Hildingsson, TRB

55.04 - Bussar och lastbilar på flytande gas - Krister Thulin, Scania

1.12.56 - Elbussar och elfordon - Sven Borén, BTH

 

Seminarium del 2

0.35 - Batterier - Emma Lund, Trivector

22.50Förnybara drivmedel i logistikföretag – Tomas Pettersson, Foodtankers

50.43 - Fossilfri busstrafik - Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik

1.06.07 - Buss på vatten- Susanna Hall Kihl, Vattenbussen AB

Bilder