Nudgingseminarium i Karlshamn, 10 december 2018

 

Utbildningsdag i nudging för offentlig sektor i Blekinge län, på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge, i samarbete med Karlshamns kommun, med syfte att belysa nudging som ett verktyg för att nå generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen.

 

Evelina Gunnarsson från företaget iNudgeyou höll i en inspirerande dag med teoretiska föreläsningar såväl som en praktisk  workshop där deltagarna fick testa sina nya kunskaper i nudging, kopplat till ett lastcykel-case i Olofströms kommun inom projketet Low Carbon Logistics

 

Presentationer från dagen

Nudgingseminarium, energibesparing via nya vanor - Annica Lindh, Energikontor Sydost

Introduktion till nudging - Evelina Gunnarsson, iNudgeyou

Litteraturinspiration - Evelina Gunnarsson, iNudgeyou

Exempel från Miljökloka kontor - Annica Lindh, Energikontor Sydost

 

Länk till OECD-rapporten 

iNudgeyous nyhetsbrev

Bilder från dagen