2018-12-11 Solenergiseminarium för bostadsrättsföreningar i Blekinge

Ett trettiotal personer från olika bostadsrättsföreningar träffades 11 december i Karlskrona för att ta del av Brf Taubes erfarenheter av en installerad solcellsanläggning. Deltagarna fick också lyssna på en solcellsinstallatör från Solar Supply och
på en representant från Affärsverken. 

 

Presentationer från kvällen

Inledning - Johan Milton, Göran Gustavsson, Energikontor Sydost

BRF Taube Solcellsprojekt Från tanke till produktion - Thomas Backhage, Roland Eriksson, Brf Taube

Låt solen göra jobbet - Robbert Prinselaar, Affärsverken

Gemensam el för bostadsrättsföreningar - Johan Milton, Energikontor Sydost

Energikartläggningsstöd - Pierre Ståhl, Energikontor Sydost

Solenergi i BlekingeAnn-Christine Hultén Norrby, Länsstyrelsen i Blekinge

Karlskrona Solpark - Robbert Prinselaar, Affärsverken

 

Mötesanteckningar från kvällen

Se artikel i Sydöstran från 2018-12-11

 

 

Seminariet arrangerades inom Interreg-projekten Co2mmunity och Enerselves