Bioenergidagen 2019 

25 januari 2019 på Linnéuniversitetet.

Bioenergidagens fyra fokusområden:
 

  • Nya utsläpps-direktivet (MCP) för mellanskaliga förbränningsanläggningar
  • Småskalig kraftvärme
  • Effektivare användning av fjärrvärme
  • Aktuellt på Linnéuniversitetet

Dagens program

Bioenergidagen 2019

 

Presentationer från dagen (fler tillkommer)

Introduktion - Göran Gustavsson, Energikontor Sydost

Spaning om värme och kraftvärmebranschens framtid, digitalisering och CO2-infångning -  Björn Karlsson, GE Power

Nya MCP-kraven: Vad gäller? Exempel på hur de kan nås -  Magnus Hermansson, Scheuch

Exemplet Ljungby Energi - Peter Salomonsson, Ljungby Energi

Exemplet Lessebo Fjärrvärme - Krister Lundqvist, Lessebo Fjärrvärme, Fredrik Albertsson, ITK Envifront

Småskalig kraftvärme - Arne Andersson, Ronneby Miljö & Teknik, Daniella Johansson, Energikontor Sydost

Småskalig kraftproduktion på sågverk, är det möjligt? -  Daniella Johansson, Energikontor Sydost

Preliminära resultat från READY-projektet - Stefan Olsson, Energikontor Sydost, Föreningen GodaHus

Partikelavskiljning och kompakt elektrostatiskt filter - Michael Strand, LNU

Simulering och modellering av vattenskrubber med värmeåterföring - Wilhelm Johansson

 

Nytt usläppsdirektiv för mellanskaliga anläggningar

MCP-direktivet (Naturvårdsverkets hemsida)

 

Rapporter

Resultatrapport - Förstudie Hållbar energi (2018)

Förstudien har genomförts av Energikontor Sydost under perioden oktober 2017 till september 2018, med tre olika delmål: Lägesbeskrivning av bioenergibranschen i Sydost, kartläggning av utbildningsutbud och kompetensbehov och definition av relevanta innovationsteman. Förstudien är tänkt att peka ut luckor för den fortsatta utvecklingen i branschen och att definiera formerna för förstärkt regional samverkan.

Bioenergibranschen i sydost - kartläggning, utmaningar och möjligheter (2018)

 

Handbok

Småskalig kraftvärme - Samtidig produktion av både el och värme från biobränslen i mindre anläggningar (2018)

Presentation av tre tekniker för småskalig kraftvärme, demonsterade i sydost inom projektet Småskalig kraftvärme Life+. 


Besök Bioenergigruppens hemsida

Läs mer om projektet BIOFIT

Läs mer om projketet Småskalig kraftvärme Life+

Läs mer om studien Småskalig kraftvärme inom sågverksindustrin i sydöstra Sverige

Bilder från dagen

Björn Karlsson, GE Power 

Magnus Hermansson, Scheuch

Peter Salomonsson, Ljungby Energi

Krister Lundquist, Lessebo Fjärrvärme och Fredrik Albertson, ITK Envifront

Daniella Johansson, Energikontor Sydost och Arne Andersson, Ronneby Miljöteknik

Stefan Olsson, Energikontor Sydost

   

 

                    
    Small Scale CHP LIFE13ENV/SE/000113 Life+. Med ekonomiskt stöd från Europeiska unionens finansiella instrument Life+.
   This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817999.