Cirkulär ekonomi – det nya svarta

Publicerad: 2017-09-26

Många pratar om cirkulär ekonomi men hur ser den ut i praktiken? Två studiebesök i region Emilia Romagna inom projektet TRIS visade två exempel. 

 

ILPA Group i Ferrarra som gör värmeformade plastförpackningar för mat från återvunnen plast. PET-flaskor samlas in, tvättas, mals och formas till nytt förpackningsmaterial. På insidan och utsidan lägger man ett lager med ny plast, totalt är 80% från gamla återvunna PET-flaskor.  2016 ersattes 18 000 ton ny plast av återvunna PET-flaskor. Forskningsföretaget Curti har en patenterad pyrolysprocess för ELT (end of life tyres). Det blir olja, kolfiber och gas. Oljan säljs som bränsle i sjöfart, kolfibern som råvara för nya produkter och gasen bli el och värme. www.curti.com

  

Med på studieresan var Refarms 2030´s ordförande Katarina Erlingsson och Agata Ulhorn, samordnare innovationsfrågor på Region Konoberg samt Pierre Ståhl och Sarah Nilsson från Energikontor Sydost.