”Jag har förhoppningar om en ljus framtid i Kalmar län”

Publicerad: 2017-11-30

– Jag har förhoppningar om en ljus framtid i Kalmar län efter att ha träffat och diskuterat gemensamma lösningar för ett hållbart Kalmar län med länets skolungdomar, säger landshövding Thomas Carlzon. Runt 120 ungdomar och lika många vuxna från Kalmar län samlades i Oskarshamn den 16 november för att staka ut vägen för ett hållbart Kalmar län 2030.

 

Agenda 2030 konferensen var en kickoff för hållbarhetsarbetet i Kalmar län och arrangerades i samverkan mellan Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län samt Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan. 

Konferens inleddes av Parul Sharma, människorättsjurist, författare och ordförande för den av regeringen utsedda Agenda 2030-delegationen.

 

– Jag brukar säga att Agenda 2030-arbetet är precis som när ett land antar ett nytt officiellt språk och skolkonferensen i Oskarshamn inkluderade kanske den mest viktiga samhällssektorn för att göra språket vedertaget och aktuellt, alltså unga ledare med sitt ungdomsperspektiv.  Alla kommer inte vara med från början, därför är det ännu viktigare att börja samtala om Agenda 2030 med unga ledare idag. Det kommer ta tid för olika aktörer att anta det nya språket, men det måste in i vissa system för att det ska hända: skola, kommuner, ledning och styrsystem.

 

Konferensen visade att det är viktigt att nödvändiga samhällsomställningar behöver genomföras i bred samverkan, mellan generationer och samhällssektorer, för att få genomslag.

 

­– Vi får inte glömma att ha barn- och ungdomsperspektivet i allt som rör hållbar utveckling! landshövding Thomas Carlzon.

Under konferensen arbetade ungdomar, pedagoger, politiker och tjänstepersoner tillsammans i grupper för att identifiera utmaningar och hitta gemensamma lösningar på framtidens utmaningar för att bygga ett hållbart Kalmar län.

– Det var fantastiskt att se hur ungdomar och vuxna i diskussionsgrupperna var lyhörda inför varandras åsikter och erfarenheter, där de gemensamma slutsatserna kommer att lägga grunden för Kalmar län 2030, säger Kerstin Eriksson på Energikontor Sydost.

 

Dagen fokuserade på tre av de sjutton globala hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030

    

  • mål 3 - hälsa och välbefinnande
  • mål 4 - god utbildning för alla
  • mål 16 - fredliga och inkluderande samhällen.
     

Se filmen om Agenda 2030 på konferensens Facebook-sida

     

Bakgrunden till konferensen är att Energikontor Sydost är utsedd av Länsstyrelsen Kalmar län att genomföra utbildningsinsatser och skapa en regional nod för lärande för hållbar utveckling i den nya åtgärdsplanen för att nå miljömålen. Ett arbete har påbörjats där Energikontor Sydost i samarbete med länsstyrelsen format ett regionalt nätverk/kunskapsnod med aktörer som på olika sätt kan stötta skolan, skolledare och pedagoger, med utbildningsinsatser och metoder för undervisning för hållbar utveckling.

Det arbetet är direkt kopplat till nationella och globala hållbarhetsmål där ökad kunskap om- och delaktighet i den hållbara samhällsutvecklingen beskrivs som extra viktiga för att nå målen, något som tydliggjordes under konferensen.