Erbjudande - Gratis resa till miljöteknikmässa i Rostock

 

För företag verksamma inom  cleantech/miljöteknik i sydostregionen kan Energikontor Sydost erbjuda en gratis resa och logi till mässan Baltic Clean Techology 28-29 september 2017 (konferensavgift på 99 euro betalas av deltagaren själv). Det är tack vare projektet Cleantech international som vi kan erbjuda de först anmälda 20 intressenterna, som är verksamma inom  rätt område, detta paketerbjudande. 

 

Det gäller regionens små och medelstora företag, universitet, nätverk mm inom Miljöteknik/cleantech, verksamma inom:

  • Grön mobilitet (Green mobility)
  • Gröna byggnader/byggnadskonstruktion  (Green construction of buildings)
  • Avfallshantering och återvinning (Waste management and recycling)
  • Grön energi och lagring (green Energy and storage)

 

Om konferensen
Ett omfattande tvådagars program som erbjuder en kompakt överblick av innovativ teknik, strategier och koncept från resurshantering och havsteknik.  Representanter för små och medelstora företag, återförsäljare av Cleantech-produkter, universitet och FoU-institutioner m.fl kommer att finnas på plats. Konferensen innebär stora möjligheter för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Konferensen innehåller dessutom ett Matchmaking event, där teknikutvecklare och användare får chansen att knyta nya affärskontakter. 

 

Bland föreläsarna ser vi bland annat Prof. Dr. Petter Jenssen från Norges miljö & biovetenskapliga universitet, som  talar om cirkulär ekonomi med fokus på resurser som vatten, avloppsvatten, slam och deras föroreningar och utnyttjandepotential, med exempel från Norge och tredje världen.

Maria Hassel från Vattenfall AB kommer tala om lärdomar och erfarenheter gjorda i samband med nedmonteringen av den havsbaserade vinkraftparken Yttre stengrund. Läs mer om konferensprogrammet.  

Konferensen sker på engelska.

 

För intresseanmälan till konferesen, gå in på www.baltic-clean-technology.com eller kontakta Christel Liljegren