Support

Stöd för kommuners klimatarbete

Syfte

SUPPORT ska stötta kommuner att konkret genomföra och följa upp sina handlingsplaner för förnybar energi.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2017 till juni 2021

Projektets hemsida

http://www.interregeurope.eu/support/

SUPPORT ska stötta sydostlänet så att kommunala energi-och klimatplaner harmoniserar med den regionala strategin. Projektet ska även medverka till att åtgärderna i dessa klimatplaner blir genomförda.  

Sedan antagandet av klimat- och energipaketet har EU varit stöd till lokala myndigheter i genomförandet av en hållbar energipolitik. Inom ramen för Borgmästaravtalet har mer än 4700 kommuner utfärdat en handlingsplan för hållbar energi (SEAP) för att främja energieffektivitet. Ändå hindras ofta genomförandet av energieffektivitetsåtgärder på grund av bland annat bristande finansiering och brist på kompetens. 

SUPPORT syftar till att förbättra samordningen och utförande av politiska instrument för att genomföra nationella och regionala program för energieffektivitet på lokal nivå. SUPPORT ska bidra till minskade luckor i genomförandet av kommunernas klimatplaner och bidra till en mer effektiv användning av tillgängliga finansieringsmöjligheter. Projektet ska även förstärka regionernas samordnings-och stödroller, samt fokusera på att utveckla mer kostnadseffektiva åtgärder. 

För att uppnå dessa mål, samt bidra till att uppnå EUs mål om energieffektivitet och förnybara energikällor, kommer konsortiet i SUPPORT bland annat att arrangera olika interregionella utbildningstillfällen, workshops och andra event för att främja kunskapsutbyte mellan partners, samt mellan partners och intressenter. 

 

Kontaktperson

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735448629,

tommy.lindstrom@energikontorsydost.se

I projektet deltar elva olika partners från nio olika länder i Europa, med ledning av Kroatien. 

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Länkar

Besök SUPPORTs Facebooksida  

Följ SUPPORT på Twitter 

Resultat

SUPPORT Nyhetsbrev nr 1 

SUPPORT Nyhetsbrev nr 2

SUPPORT Nyhetsbrev nr 3

SUPPORT Nyhetsbrev nr 4

SUPPORT Nyhetsbrev nr 5

 

De samlade resultaten från projektet SUPPORT presenterades på en online-konferens i feburari 2021, vilken följdes av mer än 100 deltagare. Hela konferensen finns att se i efterhand här.

Samverkansmöte och workshop Värdeskapande Fastighetsförvaltning 2021-02-11
Se sammanställda idéer.