Act now

Höjer kunskap om energieffektivisering i byggnader

Syfte

Ökade kunskapen inom energistyrning och investeringsmöjligheter för privata och offentliga fastighetsägare, i syfte att främja energieffektivisering i byggnader.

Mål

  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

oktober 2017 till mars 2021

Projektets hemsida

https://actnow-baltic.eu/

Genom Act Now! stöttade Energikontor Sydost regionala aktörer att effektivisera energianvändningen i byggnader genom olika kunskapshöjande aktiviteter som seminarier, utbildningar och möten. Act Now! stöttade utvecklingen och användningen av en effektivare styrning och övervakning av energiprestanda. Det handlade även om att överbrygga olika former av administrativa hinder som bromsar beslutsvägar och initiativ för energieffektivisering genom att belysa olika innovativa finansieringsmetoder.

 

Det behövs en kunskapsuppbyggnad, information och utbildning och verktyg i möjligheterna att uppnå goda resultat när det gäller miljö- och klimatfrågor. Samarbete, kunskapsöverföring och utbyte av god praxis särskild viktig för de mindre kommunerna med sämre förutsättningar för att testa ny teknologi. Det behövs en satsning på lokal och regional kapacitetsutveckling, både för att möjliggöra spridning av goda erfarenheter och kunskaper i länet och för att bidra till att förbättra och vidareutveckla regionala och lokala underlag för att driva på energieffektivisering.

 

Energikontor Sydost arbetar för att öka kunskapen om möjliga sätt att förverkliga energieffektiviseringar i byggnader.

Kontaktperson

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,

johan.milton@energikontorsydost.se

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Resultat

Time to Act NOW! 

Byggnader är Europas största energiresurs. År 2013 utgjorde byggnader mer än 40% av den slutliga energiförbrukningen i Europeiska unionen (EU). Att använda energi mer effektivt i byggnadsbeståndet är därför ett centralt mål för policyer av olika fält och nivåer. Kommunerna är nyckelaktörerna för att förbättra energieffektiviteten på lokal nivå. De drar nytta av förbättrad energieffektivitet på olika sätt, framförallt minskade växthusgasutsläpp, mindre energikostnader, förbättrade arbets- och bostadsförhållanden. 
 

Även om fördelarna med energieffektivisering är uppenbara och många kommuner redan har åtgärdsplaner, tar det egentliga genomförandet inte riktigt fart. På grund av bristande resurser kämpar många kommuner för att omsätta sina planer till handling. På Act Now!s plattform har vi samlat ett smörgåsbord av kunskap och erfarenhet som ackumulerats under projektet ActNOW hos kommuner och organisationer runt Östersjön. 
 

Inom projektet ActNOW har vi tagit fram ett material som fokuserar främst på kommunala förvaltningar i Östersjöregionen. Det är särskilt utarbetat för personal i kommuner som är direkt involverade i aktiviteter relaterade till energifrågor inom sin administration och förvaltning (stadsplanerare, personal på byggnadsavdelningar, medarbetare från fastighetsförvaltning och finansavdelningar, energiplanering och lokal och regional utveckling). Men även för dig som är verksam inom företag som arbetar med energieffektivitet (bostadsföretag, energiföretag, energitjänstföretag, ingenjörsföretag). Välkommen att ta del av materialet på projektets internationella hemsida.   

The Act Now! Manual From SEAP to Investment 

The Act Now! Guideline Energy Efficiency Strategy for Municipal Buildings

Annex Best Practices to Act Now! Guideline „Energy Efficiency Strategy for Municipal Buildings“

The Act Now! Guideline Identification of Most Effective Energy Efficiency Measure

The Act Now! Guideline Financing of Energy Efficiency Projects

The Act Now! Guideline Public Private Partnerships