Svensk finansiering

 

Det finns flera olika nationella och regionala program för finansiering av klimat- och energiarbete. Vissa av dem är finansierade av EU men bestäms nationellt eller regionalt. Regionalfonderna Småland och öarna samt Skåne Blekinge är medel från EU.

 

Viktigt att tänka på

För nästan alla program krävs medfinansiering. För EU-programmen får medfinansieringen inte komma från ett annat EU-program även om programmet är nationellt eller regionalt.