Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-10Länets gödsel blir till fordonsbränsle i Kronoberg
Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023. Klicka på rubriken för att läsa hela pressmeddelandet.
2014-04-04Energikicken nr 2 2014: Lyckad stjärnmärkning, SydostTrampar och restvärmeinventering
Även om 70 %-iga besparingar vid samlastning, Nationella noder för lågenergihus och en satsning på stöd vör grön upphandling.
Klicka på rubriken för att läsa hela nyhetsbrevet.

Tidigare nyheter

Slutseminarier för MOVE/ Smart trafikant

I anslutning till den Europeiska trafikant veckan 2008 i september genomfördes projektets slutseminarier. Då presenterades resultat från resvaneundersökningarna och det var erfarenhetsutbyte mellan företag, länstrafikbolag, Vägverket och kommunerna där företagen ligger. På slutseminariet hölls också ett föredrag av sjukgymnast Pia Hancke från Hälsoforum i Växjö.

Under drygt ett år har Energikontor Sydost tillsammans med åtta arbetsplatser i Kronoberg och Kalmar län genomfört projektet MOVE/Smart trafikant. I projektet har vi genomfört ett antal aktiviteter för att locka fler att resa hållbart till och från jobbet. Aktiviteterna har varit Hälsotrampare, Testresenärer, uppmuntran till samåkning och utbildning i ecoDriving samt en utställning om hållbart resande. Vi har också genomfört två resvaneundersökningar, en i början och en i slutet av projektet, på respektive företag.
 

Presentationer

Inbjudan och program för slutseminarierna

Inledning: Smart Trafikant i ett europeiskt perspektiv, Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Kalmar län: Vad blev resultatet av projektet?
Per Hansson Energikontor Sydost.

Kronobergs län. Vad blev resultatet av projektet?
Per Hansson Energikontor Sydost

Fysisk aktivitet skapar frisk personal,
sjukgymnast Pia Hancke från Hälsoforum i Växjö

 

info@energikontorsydost.se Standout RÖD