URBACT

 

URBACT är de europeiska städernas samarbetsprogram för lärande och utbyte kring hållbar stadsutveckling. URBACT möjliggör samverkan mellan städer för att hitta lösningar på stora urbana utmaningar och bekräftar städernas nyckelroll i de allt mer komplexa utmaningarna i samhället. URBACT hjälper städer att utveckla pragmatiska lösningar som är nyskapande och hållbara och som integrerar såväl den ekonomiska, sociala som den ekologiska dimensionen. 

 

Prioriteringar

  • Förbättrad kapacitet att utveckla integrerade strategier för hållbar stadsutveckling
  • Förbättrade strategier och handlingsplaner för hållbar stadsutveckling
  • Implementering av policier
  • Dela kunskap om hållbar stadsutveckling mellan praktiker, beslutsfattare i städer, nationella, regionala och EU

 

Finansiering och omfattning

70-80% i bidrag. Mellan 24 och 36 månader totalt beroende på typ av projekt.

 

Partnerskap

Kommuner, regioner, stater och universitet. 6-12 partners beroende på typ av projekt från minst tre länder. 

 

Ansökningsdatum

Vanligen en utlysning per år.

 

Mer information

Läs mer om URBACT på svenska på Tillväxtverkets hemsida.

URBACTs hemsida.

 

Urban Innovative actions

Inom Urbact finns programmet Urban Innovative actions. Tanken är att städer ska kunna identifiera och testa nya innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling. Utlysningarna kommer att innehålla olika områden.

Läs mer om utlysningen här

+ Projektexempel från andra regioner

Göteborg är partner i projektet ”Sustainable Food in Urban Communities” som utforskar frågor kring hållbar mat och upplevelse. Hur upplever människor hållbar, hälsosam och positiv matkultur i offentliga kök, i hushåll, på restauranger och vid event?

 

Malmö är partner i CSI Europe som fokuserar på hållbar utveckling inom stadsplanering.

 

Södertälje leder pilotprojektet Diet for Green Planet – Hälsosam och miljövänlig mat i offentliga miljöer. 

 

Stockholm har varit partner i projektet EVUE där man utvecklade integrerade, hållbara strategier och dynamiskt ledarskap för att främja användningen av elfordon i städerna. URBACT-området som projektet arbetade inom var ”Miljöer med låga koldioxidutsläpp".