Aktuella utlysningar

 

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

 

Det finns även andra utlysningar, till exempel för forskning och innovation, där lokala och regionala offentliga aktörer kan delta.

Flera presenteras på Energimyndighetens hemsida under rubriken Utlysningar. 


Energimyndigheten

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Utlysningen syftar till  att bidra till en effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom forskningsprogrammet Spara och bevara. Projekten kan omfatta kulturhistoriska byggnaders roll i energisystemet, byggnaden som system, förvaltning, drift och användning, tekniska installationer mm. Stödet kan sökas av företag, offentlig sektor, universitet m fl. Energimyndigheten ser gärna tvärvetenskapliga projekt i denna utlysning.

 

Utlysning stänger 15 oktober 2019. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

 


Energimyndigheten

Planeringsbidrag inför ansökan till EU-program

Möjlighet att söka stöd för del av kostnaderna för att utveckla en ansökan till ett EU-program, för projekt med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem.  

 

Skicka ansökan tidigast när EU-utlysningen öppnat och senast 6 veckor innan EU-programmets sista ansökningsdag.   Läs mer här

 


Energimyndigheten

Stöd för Miljöstudier

Teknikutveckling och innovation – stöd inom energieffektivisering

Visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.  En miljöstudie ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare. Innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Vilket är den bästa lösningen för ditt företag utifrån era förutsättningar?

För mer information kontakta Kerstin Eriksson eller Roger Gunnarsson

Läs även mer på Energimyndighetens hemsida.

 

Sista ansökningsdag: 30 november 2019


Energimyndigheten

Stöd till små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning

Teknikutveckling och innovation – stöd inom energieffektivisering

Små och medelstora företag som gjort en energikartläggning kan stöd för att företaget ska få en ännu effektivare energianvändning. Som mest kan företagen få upp till 70% av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. För mer information kontakta Kerstin Eriksson eller Roger Gunnarsson

Läs även mer på Energimyndighetens hemsida.

 

Skicka ansökan senast 16 september 2019.

Ett andra ansökningstillfället pågår mellan 17 september 2019 - 15 oktober 2019.


Naturvårdsverket

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.   Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.   Vid en likvärdig utsläppsminskning tar Naturvårdsverket även hänsyn till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Nästa ansökningstillfälle stänger 23 oktober 2019.


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.   Läs mer här


EU

Horisont 2020

 

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. I Horisont 2020 finns det många olika ansökningstillfällen under året, datum beror på vilken prioritering man söker i. Arbetsprogrammet 2018-2020 för området "secure, clean and efficient energy" är publicerat i helhet här.  Här finns de energi-relaterade utlysningarna. Observera att det finns även energi och klimatrelaterade utlysningar i andra delar av Horisont 2020.

Läs mer om Horizon 2020s på Vinnovas hemsida

 

Exempel på utlysningar: 

 

Hållbara byggander:

LC-SC3-B4E-1-2020:  Towards highly energy efficient and decarbonised buildings. (CSA) Stänger 15 januari 2020

LC-SC3-B4E-5-2020: Integrated design concepts for energy-efficient ICT in buildings (IA) Stänger 15 januari 2020

LC-SC3-B4E-8-2020: Renewable and energy efficient solutions for heating and/or cooling, and domestic hot water production in multi-apartment residential buildings (IA) Stänger 15 januari 2020

LC-SC3-B4E-10-2020: Self-assessment and self-optimisation of buildings and appliances for a better energy performance (IA) Stänger 15 januari 2020

LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-B4E-1-2020 Towards highly energy efficient and decarbonised buildings (CSA) Stänger 15 januari 2020

Förnyelsebar energi:

LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Market Uptake support (CSA) Stänger 11 december 2019

LC-SC3-ES-3-2018-2020: Integrated local energy systems (Energy islands) (IA) Stänger 29 januari 2020

Offentlig sektor/hållbart samhälle:

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions. (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty (CSA) Stänger 10 september 2020LC-SC3-EC-3-2020: Consumer engagement and demand response (IA) Stänger 29 januari 2020

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 Smart Cities and Communities.(IA) Stänger den 29 januari 2020

Transporter:

LC-MG-1-12-2020 Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions (CSA och IA beroende på vad man väljer att fokusera på) Stänger 21 april 2020

MG-2-13-2020 Coordination and support for an integrated freight transport and logistics system. Stänger 21 april 2020

 

+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.