Bolags- och föreningsstyrelse

Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar består av alla kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  
Se lista med alla ägarorganisationer. Energikontor Sydost leds av en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse (samma personer i båda styrelserna) med bred politisk förankring i regionen.


Fr v översta raden. Staffan Larsson, Oliver Rosengren ordf, Peter Wretlund vice ordf, Teo Zickbauer, Per-Ivar Johansson, Jimmy Loord och Christel Liljegren vd. Robert Olesen saknas på bilden.

 

Ordförande
Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö

 

Vice ordförande
Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamn

 

Ledamöter

Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro

Staffan Larsson (c), Borgholm

Robert Olesen (s), Region Kronoberg, Alvesta

Teo Zickbauer (s), Region Blekinge, Ronneby

Per-Ivar Johansson (c) Karlshamn

 

Ersättare (endast till föreningsstyrelsen)
Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn
Gustav Nilsson (m) Karlskrona 
Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby 
Magnus Carlberg (s) Tingsryd 
Maria Grans (l) Ljungby

Malin Sjölander (m) Västervik

Auktoriserad revisor
Patrik Hansén, Access Revision AB
Revisorssuppleant, Karolina Ganholt, Access Revision AB

 

Valberedning

Ingegerd Petersson, Region Kalmar - sammankallande
Roland Gustbée, Region Kronoberg
Ingrid Hermansson, Region Blekinge

 


Bolagsordning för Energikontor Sydost AB

Stadgar Föreningen Energikontor Sydost