Nätverk – EnergieffektiviseringNätverk – EnergieffektiviseringNätverk – EnergieffektiviseringNätverk – EnergieffektiviseringNätverk – Energieffektivisering 

Våra nätverk inom energieffektivisering 

Goda Hus

Föreningen Goda Hus bildades 2009 och är ett samarbete mellan universitet, offentliga aktörer och privata företag. Syftet med föreningen är att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa.

 

Kontaktperson: Stefan Olsson.

Besök GodaHus hemsida.


Energirådgivarnätverket i Sydost

Energikontor Sydost samordnar energirådgivarna i regionen, är ett stöd i arbetet och förmedlar ny information, bland annat från Energimyndigheten. Genom de träffar som arrangeras skapas ett kompetensnätverk. Målet är att skapa en fungerande energirådgivning i alla kommuner, en resurs som kommuninvånarna väl känner till och som utnyttjas.

 

Kontaktperson: Roger Gunnarsson 

Mer information om energi- och klimatrådgivarna i Sydost


 

Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag (EEnet)

 • EELivS 

 • Nätverk för livsmedelsbutiker i Sydost. 
  Läs mer.

 • EESågiSO
  Nätverk för sågverk i Sydost. 
  Läs mer.

 • Energinät Blekinge
  Nätverk för tillverkande och bearbetande industri i Blekinge. 
  Läs mer.


Vi driver och deltar i flera nätverk. Läs mer om alla våra nätverk här.