ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Kvalitativ korsutvärdering för att minska utsläpp

Kvalitativ korsutvärdering för att mi...

Genom att sprida kunskaper om de mest energieffektiva logistiklösningarna inom godstransporter för små och medelstora städer så bidrar Enclose till att skapa energieffektiva och hållbara logistiklösningar i historiskt intressanta stadsmiljöer. Vilken av de metoder som använts har bäst möjligheter att få lyckat resultat i min stad? F... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partner.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Hållbara energikedjor analyserade

Det framgångsrikt avslutade projektet RES-Chains som drevs av Energikontor Sydost, har genomfört potentialstudier och publicerat ett antal fallstudier, inom områdena bioenergi,&... Läs mer

Solcellssafari i Älmhult

Följ med på solcellssafari lördagen den 20 september 2014 för se installerade solanläggningar i Älmhults kommun. Hus med tak mot söder kan med fördel användas för produktion av värme och egen el.&n... Läs mer

Vi är medlemmar i