ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Erbjudande - visuell energibalans för er kommun eller ert län!

Erbjudande - visuell energibalans för...

Energikontor Sydost erbjuder alla medlemmar att årligen beställa visuella energibalanser (Sankey-diagram*) för den geografiskt avgränsade kommunen, baserade på data i huvudsak från SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik (KRE) samt med kompletteringar från Nationella Emissionsdatabasen. Vid otydlig statistik kan det också fi... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

ORC på väg till Bräkne-Hoby

Nu är allt förberett för installationen av den organiska Rankinecykeln (ORC) på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. Rör är framdragna och golvytan röjd. Leveransen av ORC är planerad att ske ... Läs mer

Vi är medlemmar i