ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Industrier som gått över till förnybara bränslen vinnare vid årsskiftet

Industrier som gått över till förnyba...

När skattelättnaden för koldioxidskatten nu minskar vid årsskiftet kommer flera av länets industrier som använder fossila bränslen att drabbas hårt. En kubikmeter olja blir cirka 1000 kr dyrare över en natt. Företag som exempelvis Räppe Industri i Växjö har redan genomfört en energikonvertering från fossila till förnybara bränslen vilket gör att... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partner.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Oskarshamn fick Trafikantveckanpris

Oskarshamns kommun tilldelades Energikontor Sydosts regionala Trafikantveckanpris under EnergiTing Sydost den 13 november i Alvesta.   Syftet med tävlingen är att lyfta arbetet med hållbara ... Läs mer

Stor energikonferens i Alvesta

Torsdag 13 november samlas runt 130 personer inom energisektorn för att ta del av och byta erfarenheter inom energi- och klimatfrågor. Det är företag, tjänstemän inom offentliga sektor, lärare och ... Läs mer

Vi är medlemmar i