ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Samarbetet för att fånga möjligheterna med havsbaserad vindkraft fortsätter

Samarbetet för att fånga möjlighetern...

Energimyndigheten, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att bevilja Sölvesborgs kommun, företagarnätverket Tech Network och Energikontor Sydost stöd för en fortsättning av projektet ”Till Havs! Havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge.”   Projektets syfte är att i samband med projektering och bygge av vindkr... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partner.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Vad gör Energikontoren Sverige?

Det är den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete. Det finns energikontor som täcker alla regioner i Sverige och vad föreningen Energikontoren Sverige gör kan ni se i denna nypr... Läs mer

Naturens budget slut för i år

Den 13 augusti var det Overshoot Day som innebär att mänskligheten redan har gjort av med jordens årsproduktion av ekologiska resurser – efter bara 8 månader, enligt Världsnaturfonden WWF. Resten a... Läs mer

Vi är medlemmar i