Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-10Länets gödsel blir till fordonsbränsle i Kronoberg
Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023. Klicka på rubriken för att läsa hela pressmeddelandet.
2014-04-04Energikicken nr 2 2014: Lyckad stjärnmärkning, SydostTrampar och restvärmeinventering
Även om 70 %-iga besparingar vid samlastning, Nationella noder för lågenergihus och en satsning på stöd vör grön upphandling.
Klicka på rubriken för att läsa hela nyhetsbrevet.

Tidigare nyheter


 

Aktuellt

Glad Påsk önskar vi på Energikontoret

Vi håller påskstängt mellan kl 12 på skärtorsdagen till och med annnandag påsk.


Industrikonferens - Energiskatten höjs 2015 – Ersätt oljan och gasen – Spara miljoner

2015 får industrin betala mer skatt på olja och gas.
Det går att spara stora belopp genom att byta till biobränslen som pellets eller flis.
Den 6 maj 2014 ordnar Sustainable Business Hub och energikontor Skåne och Sydost en målinriktad regional konferensdag för industrifolk, fylld av goda exempel och med möjlighet att träffa kollegor som redan konverterat, leverantörer och berörda myndigheter.

Läs mer i inbjudan och program – Lönsam energikonvertering 


Kan ert företags restvärme användas?

Besvara denna enkät för att vara med i undersökningen, som görs för att få en bild över vilka restvärmekällor som finns i Kronobergs län. Därefter utreds vilka anläggningar som är intressanta att koppla samman med växthusodling.
Läs mer om enkäten.
Tomatsmart - lokalproducerade grönsaker året runt genom smart återvinning av värme Läs mer

Under hela maj står solenergin i fokus. Över hela landet görs en massa aktiviteter för att informera och få upp intresset för solenergi i alla dess former. Läs mer på Solenergidagarnas hemsida.

För arrangörer
Anmäl ditt deltagande i Solardays till Energikontor Sydost för att få ett gratis infopaket senast 31 mars (du behöver inte veta vilka aktiviteter ni ska genomföra, bara att ni ska göra något).


Workshop om hållbar stadslogistik i Växjö 7 april

Som ett led i att öka medvetenheten om vikten av energieffektiv och hållbar citylogistik i små och medelstora historiska städer anordnas en workshop kring effektiva konkreta åtgärder som ger rejäla miljöförbättringar och vinster.
Talare kommer från Logical Town Association, SKL, VTI, Chalmers, och några svenska och utländska städer med goda exempel.

Läs inbjudan och program 


Våra gator, vårt val - årets tema för Europeiska Trafikantveckan

Årets kampanj fokuserar hur medborgarna kan påverka hur städer kan utformas så livskvaliteten ökar genom hållbara transportalternativ till bilkörandet. Läs mer i nyhetsbrevet från European Mobility Week.


Låna elcykel eller vikbar cykel gratis

Har du möjlighet att tågpendla till jobbet, men inte vill ha cyklar stående på två ställen? Pröva att använda en vikbar cykel. Väger endast 14 kilo och är väldigt lättcyklad med tre växlar. Funkar även att ta med på buss utan extra kostnad. Det finns även en elcykel att låna.
Läs mer.

Energikontor Sydost samverkar med regionerna för ett hållbart energi- och klimatsystem i Sydost.


Arkiv - Aktuellt

info@energikontorsydost.se Standout RÖD