ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Grön upphandling – ett strategiskt styrmedel

Grön upphandling – ett strategiskt st...

Grön upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg och styrmedel för att nå minskad energiförbrukning samt minska kostnader långsiktigt. Via nationell och internationell finansiering kommer Energikontor Sydost de närmste åren aktivt stödja och uppmuntra företag och offentliga aktörer i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län till grönare upphandlin... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partner.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Hållbar utveckling av förnybar energi

I Blekinge kommer 62 % av all energi vi använder från förnybara energikällor och det finns stora möjligheter att öka den andelen. Genom att ersätta fossila bränslen med bioenergi, sol-, vind- och v... Läs mer

Energijakt i Olofströmsbutiker

Med en så relativt enkel åtgärd som nattvandring i tomma lokaler går det att identifiera onödig el- och värmeanvändning. Nattvandring för att hitta lampor som står på i onödan, ventilationssystem s... Läs mer

Vi är medlemmar i