ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Växthus kan värmas med restvärme i Kronoberg

Växthus kan värmas med restvärme i Kr...

Det finns flera ställen i Kronobergs län som skulle kunna vara lämpliga för växthus som värms med restvärme. Projektet Tomatsmart har undersökt möjligheterna att använda restvärme för att värma växthus för grönsaksodling en större del av året.   Restvärme eller spillvärme som det också kallas, värme som inte tas till vara, finns överallt ... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partner.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Spara energi på kontoret

Under 2015 kommer Energikontor Sydost göra en punktinsats för att stötta våra medlemmar att på ett effektivt sätt dra nytta av den energieffektiviseringspotential som finns i de egna kontorsbyggnad... Läs mer

Vi är medlemmar i