ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Kooperativ förnybar energi

Kooperativ förnybar energi

Energikontor Sydost är med och utvecklar ett projekt inom Interreg Baltic Sea Region. Temat är Kooperativt ägd förnybar energi med fokus på elproduktion. Ansökan ska lämnas in i januari. Projektet kan starta senare under 2017.   Vill du veta mer eller har ideer på vad projektet ska innehålla, hör av dig till      ... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Bioenergidagen 2016

i år fokuserade Bioenergidagen på förbränning, förgasning och på konkurrensen på värmemarknaden.    25 november var det dags för den årliga Bioenergidagen, ett arrangemang mel... Läs mer

Energi on Tour

Den 22 november samlades cirka 25 företagare på Bubbetorps Gård i Karlskrona för att få information om och diskutera energifrågor på landsbygden. Karlskrona kommun, Länsstyrelsen, Netport och Energ... Läs mer

Vi är medlemmar i