ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Välkommen in i Hållbarhetsrummet!

Välkommen in i Hållbarhetsrummet!

På torsdag finns Roger Gunnarsson från Energikontor Sydost på plats i Hållbarhetsrummet för att svara på frågor om hållbart företagande.    Hållbart företagande handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv på sin verksamhet, att spara på egna resurser och att bidra till en positiv utveckling, både för människor och för miljö. Ett str... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Ansökningarna till H2020 är inskickade

Den 15 september var det deadline för att skicka in ansökningar till Horisont-2020-callet ”EE-09-2016-2017: Engaging and activating public authorities” där Energikontor Sydost deltar i som partner ... Läs mer

Vi är medlemmar i