ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Maxi-handlare med energiglasögon

Maxi-handlare med energiglasögon

Nätverket för energieffektivisering för Maxi-handlare har dragit igång.  I onsdags var det dags för uppstartsmöte för EEMaxiS, nätverket för energieffektivisering för Maxi-handlare i Sydost. Under fyra år ska nätverkets medlemmar samverka för att utveckla sina kunskaper och stärka sin ställning på marknad... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Vi är medlemmar i