ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Vindkraftsseminarium i Kalmar

Vindkraftsseminarium i Kalmar

Den tionde februari arrangeras en utbildnings-och seminariedag om vindkraft i Kalmarsalens Glasveranda, Kalmar. Arrangörerna Energikontor Sydost och Energikontoren Sverige informerar om vindkraftens funktion, miljöpåverkan, ekonomiska aspekter av vindel och processerna kring att bygga vindkraft. Seminariet öppnar 13.00-15.30 för näringslive... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Miljökloka kontor i P4 Kronoberg

”Miljökloka kontor – Stoppa onödan!” är en energisparkampanj som riktar in sig på offentlig sektor. Från mars 2016 och ett år framåt jobbar de anställda på ett 20-tal kontor i Sydost på att bli mer... Läs mer

Hur ser framtidens elproduktion ut?

En mycket intressant rapport som tar upp olika alternativ för hur Sveriges elproduktion kan komma att se ut i framtiden publicerades i förra veckan av IVA . Dock ska alternativen som presenteras i ... Läs mer

Vi är medlemmar i