ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Lyckat EnergiTing i Västervik

Lyckat EnergiTing i Västervik

114 personer samlades för att utbyta erfarenheter, nätverka och lyssna till många intressanta föreläsningar. Tomas Kåberger, f.d. generaldirektör på Energimyndigheten inledde med en överblick över energimöjligheter i Sverige och världen, medan Catarina Rolfsdotter-Jansson avslutade med en mycket inspirerande framtidsspaning baklänges. Däremella... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Emåmejeriets mikroförgasare invigd

Ett trettiotal personer närvarande när Emåmejeriet invigde sin nya förgasaranläggning som ska förse mejeriet med både el och värme, från lokalt biobränsle.   Intresset för den här tekniken o... Läs mer

Vi är medlemmar i