ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Ny som energi- och klimatrådgivare?

Ny som energi- och klimatrådgivare?

Nu är datumen klara för grundutbildningen,som finns tillgänglig vid två tillfällen i år, vår och höst. På utbildningen får man en överblick över vad arbetet som kommunal energi- och klimatrådgivare innebär, redskap och verktyg för arbetet samt träffa andra nya EKER:er och knyta kontakter.   För att gå utbildningen ska man vara anstäl... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partner.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Dialogmöte och workshop i Stockholm

Kunskapslänken kommer under våren genomföra en förstudie med målet att ta fram förslag på en ”nationell kunskapsplattform för att i samverkan öka barn och ungas kunskaper om- och delaktighet i... Läs mer

Vi är medlemmar i