Kommunalt samordnad varudistribution

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantören till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar t.ex. CO2-utsläpp samt trängsel i stadskärnan och runt känsliga enheter som exempelvis skolor och dagis. Det bör därför ligga i kommunernas intresse att dessa transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.

 

Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet
att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Dessutom ger en samordning fler fördelar bland annat ökad konkurrens, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet.  Ställer man även miljökrav på fordonen och ruttoptimerar flödet finns möjlighet att ytterligare minska transportsträckan och därmed utsläppen.

 

 

 

 

Vi driver ett nationellt centrum för kommuner som vill införa samordnad varudistribution - läs mer på samordnadvarudistribution.com.


Energikontor Sydost arbetar med samordnad varudistribution eftersom det ger stor effekt på antalet transporter, vilket minskar koldioxidutsläppen. Sedan 2013 har vi arbetat med samordnad varudistribution tillsammans med kommunerna inom verksamhetsområdet. Sedan samarbetet inleddes har det hänt en hel del.

Vissa kommuner arbetar med driften av ett redan implementerat system, vissa kommuner står i startgroparna för en implementering och vissa kommuner har en förstudie som grund för att få till stånd ett politiskt beslut.

 

Energikontorets insatser inom samordnad varudistribution

 

Rapport om samlastningens roll vid kris och beredskap -
Kommunal samlastning och krisberedskap: erfarenheter från 2020

 

KOSAVA - implementering av samlastning (2016-2019)

 

Nationellt centrum kommunal samordnad varudistribution (2018-2020)

 

Ladda ner informationsbladet Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

 

Gävleborg län - förstudie region Gävleborg - miljökonsekvensutredning för införande (2018) 

 

Blekinge län - förstudie och upphandling av samordnad varudistribution (2013-2015)

 

Kronobergs län - förstudie och upphandling av samordnad varudistribution (2013-2015) 

Så jobbar vi med samordnad varudistribution

Energikontor Sydost stödjer kommunerna i detta arbete genom: 


•Framtagande av förstudie

•Behjälpliga inför politiska beslut

•Stöttning i förberedelser kring upphandlingsunderlag

•Stöd till kommunala projektledare/projektgrupper

•Stöttning vid implementeringsfasen

 

 

Se filmen om samordnad varudistribution

Vad samordnad varudistribution går ut på, besparingspotential och hur det fungerar ute i verksamheten får du veta mer om i denna korta film. Energikontor Sydost har stöttat kommuner i  Kalmar, Kronoberg och Blekinge län med för. Erfarenheterna från Växjö kommun, som implementerade samordnad varudistribution redan 2010, beskrivs.

 

Broshyrer, förstudier och länkar

Broschyr

Om kommunal samordnad varudistribution; hur det fungerar, vad man ska tänka på om man vill införa det och bra exempel från verkligheten

Färdiga förstudier

Kronobergs län

Blekinge län

Externa länkar

 

Externa länkar

SKL - Samlade laster

Vägverket - Idéskrift för samordnad varudistribution