hallbara-transporter hallbara-transporter Hållbara transporter Hållbara transporter

Lastcykel

Välj lastcykel istället för bil vid korta transporter

Lastcyklar med elassistans är ett smidigt och miljövänligt alternativ när det gäller att transportera folk, varor och gods kortare sträckor.  

 

Att utsläppen från gods- och persontransporter är en stor miljöbov vet de flesta.  Ett av etappmålen i Sveriges Miljömål är att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 % senast år 2030 jämfört med år 2010 (inrikes luftfart ej inräknat i detta).  Eftersom  runt  hälften  av alla bilresor är kortare än fem kilometer så finns en stor potential att ett antal av dessa transporter skulle kunna göras med lastcykel istället. Energikontor Sydost arbetar just nu med ett par olika projekt med mål att främja alternativa transportmedel,  främst olika former av lastcyklar, för att bidra till att miljömålet  uppnås.

 

På den här sidan samlar vi information om hur en kommun eller organisation växlar från att använda fossilbränsledrivna fordon till lastcyklar i sina verksamheter. Vårt syfte är att öka lastcykelanvändningen och målet är att bistå den offentliga sektorn med verktyg
för att lyfta fram elassisterade lastcyklar som ett bra alternativ till resor och transporter drivna på fossilbränslen, både intern inom kommunen/organisationen och externt ut mot samhället. 

 

Aktuellt just nu - start av nätverk i april

Energikontor Sydost startar nu ett nätverk för kommuner och andra organisationer som vill se att fler väljer lastcykel istället för bil vid  korta transporter. Vi kommer att genomföra ett antal seminarier och studiebesök, ta fram filmer och kampanjmaterial för intern eller extern spridning i syfte att främja lastcyklar. Vi planerar även att bilda ett nätverk för de som vill vara mer aktiva och samverka med andra kommuner och organisationer.  

 


På den första nätverksträffen som sker i Emmaboda Folkets Hus den 4 april  2019 får deltagarna information om hur processen ser ut när det gäller att byta till lastcyklar i en organisation.  De får även tillfälle att testcykla en eller ett par olika lastcyklar. Läs mer om eventet.

 

 


 

 

Nätverk för lastcyklar

Här kommer vi att samla information från de nätverksträffar som kommer att ske framöver. Första nätverksmötet sker i Emmabodas Folkets Hus den 4 april kl. 09.00-15.30.  

Typer och användningsområden

Olika typer av lastcyklar

Det finns flera olika typer av lastcyklar. Det finns lastcyklar med och utan elassistans, lastcyklar med lastutrymme ovanför framhjulet, trehjulingar med låda framtill och trehjulingar med låda baktill m.m. På Miljöfordon.se kan du läsa om de olika sorterna. Vilken som passar just dig eller er verksamhet beror på vad den ska användas till och vilka köregenskaper man är ute efter. 

 

 

Bilder längst till höger och vänster av MikeDotta och SariMe/Shutterstock.com

 

Användningsområden:

Lastcyklar kan användas inom många olika områden, både i tjänsten, i verksamheten och på fritiden.  Här listar vi några exempel:

 

I tjänsten:

 • I offentlig verksamhet (förskola, bibliotek, hemtjänst, gata/park etc)  
 • Budfirma 

 • Företagsfordon (målare, snickare, matutkörning, budtjänster, pop-up-affärer etc)

 • Rullande café/glassförsäljning eller grönsaksförsäljning

 • På golfbanan

 • På campingen

 • Utlåning/uthyrning till turister

 • Cykeltaxi

 

På fritiden:

 • Arbetspendling

 • Skolskjuts

 • Veckohandling/shopping

 • Rasta hunden

 • Köra barn till aktiviteter

 • Flytta

 

Allt eftersom vårt arbete går framåt kommer vi samla och publicera mer material på denna sida.

 


De projekt vi arbetar med som berör lastcyklar är:

Lasta

Cobium

Low Carbon Logistics

Res grönt i gröna Kronoberg

  Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

  VISA ALLA