hallbara-transporter hallbara-transporter Hållbara transporter Hållbara transporter

Lastcykel

Välj lastcykel istället för bil vid korta transporter

Lastcyklar med elassistans är ett smidigt och miljövänligt alternativ när det gäller att transportera folk, varor och gods kortare sträckor.  

 

Att utsläppen från gods- och persontransporter är en stor miljöbov vet de flesta.  Ett av etappmålen i Sveriges Miljömål är att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 % senast år 2030 jämfört med år 2010 (inrikes luftfart ej inräknat i detta).  Eftersom  runt  hälften  av alla bilresor är kortare än fem kilometer så finns en stor potential att ett antal av dessa transporter skulle kunna göras med lastcykel istället. Energikontor Sydost arbetar just nu med ett par olika projekt med mål att främja alternativa transportmedel,  främst olika former av lastcyklar, för att bidra till att miljömålet  uppnås.

 

På den här sidan samlar vi information om hur en kommun eller organisation växlar från att använda fossilbränsledrivna fordon till lastcyklar i sina verksamheter. Vårt syfte är att öka lastcykelanvändningen och målet är att bistå den offentliga sektorn med verktyg
för att lyfta fram elassisterade lastcyklar som ett bra alternativ till resor och transporter drivna på fossilbränslen, både intern inom kommunen/organisationen och externt ut mot samhället. 


Seminarium om att introducera lastcyklar i kommunen

I centrala Kalmar torsdagen den 13 februari 2020, kl. 9:00 - 13:00.

Nästa nätverksträff där vi tar steget vidare. När en organisation beslutat sig för att köpa in lastcyklar, hur förbereder man sig på bästa sätt? Vad ska man tänka på innan cyklarna kommer? Hur hjälper man medarbetarna att välja lastcykeln istället för bilen?

Läs mer och anmäl dig här.


Webbinariumen i nov-19

Se webbinariet Att införskaffa lastcykel - del 1. Om upphandling som strategiskt verktyg, behovsanalys samt marknadsanalys – vilka typer av cyklar finns på marknaden, exempel på användningsområden och typer. (2019-11-07). Presentationerna hittar du under rubriken Nätverk nedan.

 

Se  webbinariet,  Att införskaffa lastcykel - del 2 Om kravställning vid inköp, genomgång av checklista, exempel från Sundsvall och information om stöldskyddsmärkning. (2019-11-14). Presentationerna hittar du under rubriken Nätverk nedan.


 

 

 

Film för spridning och användning

Den här filmen har Energikontor Sydost tagit fram i projektet CoBiUM med syfte att göra tillgänglig för alla kommuner som vill använda den för att promota lastcyklar som alternativ till fossilbränsledrivna transporter. Länka eller bädda in den på era hemsidor eller sprid i sociala medier. Vill ni använda den med ett eget budskap som avslutning (till exempel för att uppmärksamma en utlåningstjänst) och/eller visa i receptionen eller på bussar - hör av er till johanna.wallin@energikontorsydost.se för att få tillgång till filen.

 

Framtagande av handbok 

Arbete pågår också för att ta fram en handbok för kommuner som vill jobba med lastcyklar, både internt och externt mot företag och allmänhet. Här kommer vi vända oss till nätverket för feedback under utvecklingen. Syftet är att samla den kunskap som finns samt presentera den lättillgängligt och krydda den med goda exempel från verkligheten.

 

2019-10-18. En första version av handboken är klar, och vi mottar gärna feedback på innehållet; saknar ni något? Vill ni ha mer detaljerad information?  Andra tankar ni har kring innehållet? Handboken kommer få fler kapitel framöver, allt eftersom arbetet med våra seminarier går framåt.

 

I den finns fem kapitel; Strategier för ett hållbart transportsystem, lastcyklar i förskolan, aktiviteter för att främja lastcyklar, infrastruktur och samhällsplanering samt praktisk information om olika typer av lastcyklar och vad man kan tänka på när de ska införskaffas.

 

Nätverk för lastcyklar - presentationer och material från möten och seminarier

Här kommer vi att samla information från de nätverksträffar som kommer att ske framöver. 

 

På den första nätverksträffen i Emmaboda Folkets Hus den 4 april  2019  fick deltagarna höra om ett antal goda exempel inom allt från äldrevård och förskola till utlåning och sophämtning. Läs mer om vad som hände under träffen.

 

Här kan du ladda ner presentationerna från kickoffen 2019-04-03

 

Webbinarier

Här kan du titta på de inspelade webbinarier vi genomfört.

 

Se webbinariet från 2019-11-07 Att införskaffa lastcykel - del 1. Om upphandling som strategiskt verktyg, behovsanalys samt marknadsanalys – vilka typer av cyklar finns på marknaden, exempel på användningsområden och typer. 

Presentationer; strategiskt verktyg och behovsanalys, Christel Liljegren Energikontor Sydost och  Jonas Lööf Miljöfordon Sverige

Presentation Bulten Bike

 

Se webbinariet från 2019-11-14  Att införskaffa lastcykel - del 2 Om kravställning vid inköp, genomgång av checklista, exempel från Sundsvall och information om stöldskyddsmärkning.

Presentationerna från Christel Liljegren Energikontor Sydost, Johanna Simonsson Sundsvalls kommun och Göran från Stöldskyddsföreningen.

Lyssna på våra poddar om lastcyklar

Energikontor Sydost har pratat med personer som har olika ingångar i ämnet lastcyklar.

 

 • Podd från Olofströms skördedag där prova-på lastcyklar var en del av eventet.  Samtal med Kristina Olsson och Johan Karlsson på Olofströmshus,  Eva Johansson på Olofströms kommun, Diosmar JardinezCuervo, Växthuset och Pertti Lindström, lastcykelentusiast.
 • Samtal med Pär Wallin som ansvarar för Cykelbiblioteket i Växjö kommun, där det finns olika slags lastcyklar, vikbara cyklar och andra specialcyklar för utlåning. (2019)
 • Samtal med Cajsa Lindberg, Mörbylånga kommun. Om erfarenheterna från Gullvivans förskola  där de använder el-lastcykel i verksamheten. (2019)
 • Samtal med Anna-Karin Stenberg, Mörbylånga kommun. Om erfarenheterna från Gullvivans förskola  där de använder el-lastcykel i verksamheten. (2019)
 • Samtal med Clemens Weiss som pratar om användningen av lastcyklar i Tyskland, särskilt om deras användning för sophantering i Rostock. (på engelska) (2019)
 • Samtal med Cecilia Nygren som arbetar som nationell verksamhetsutvecklare för Svenska Röda Korset. Hon -rbetar med att främja hälsa och stärka människors kapacitet genom att skapa förutsättningar att mötas och bryta ofrivillig ensamhet. (2019)
 • Samtal med Tomas Karlsson som har cyklat för Cykling utan ålder i drygt ett år. (2019)
 • Samtal med Mats Porle som skapat företaget Livelo som tagit fram en lastcykel för familjen i staden. (2019)
 • Samtal med Emil Törnsten är bland annat är koordinator för Svenska Cykelstäder och det cykelnätverk som Svensk Cykling driver i riksdagen. (2019)
 • Samtal med  Staffan Sölve från Move by bike, Sveriges grönaste åkeri med miljövänlig citylogistik. (2019)

Typer och användningsområden för lastcyklar

Olika typer av lastcyklar

Det finns flera olika typer av lastcyklar. Det finns lastcyklar med och utan elassistans, lastcyklar med lastutrymme ovanför framhjulet, trehjulingar med låda framtill och trehjulingar med låda baktill m.m. På Miljöfordon.se kan du läsa om de olika sorterna. Vilken som passar just dig eller er verksamhet beror på vad den ska användas till och vilka köregenskaper man är ute efter. 

 

 

Bilder längst till höger och vänster av MikeDotta och SariMe/Shutterstock.com

 

Användningsområden:

Lastcyklar kan användas inom många olika områden, både i tjänsten, i verksamheten och på fritiden.  Här listar vi några exempel:

 

I tjänsten:

 • I offentlig verksamhet (förskola, bibliotek, hemtjänst, gata/park etc)  
 • Budfirma 

 • Företagsfordon (målare, snickare, matutkörning, budtjänster, pop-up-affärer etc)

 • Rullande café/glassförsäljning eller grönsaksförsäljning

 • På golfbanan

 • På campingen

 • Utlåning/uthyrning till turister

 • Cykeltaxi

 

På fritiden:

 • Arbetspendling

 • Skolskjuts

 • Veckohandling/shopping

 • Rasta hunden

 • Köra barn till aktiviteter

 • Flytta

 

Allt eftersom vårt arbete går framåt kommer vi samla och publicera mer material på denna sida.

 


De projekt vi arbetar med som berör lastcyklar är:

Lasta

Cobium

Low Carbon Logistics

Res grönt i gröna Kronoberg