20/09-18

Agenda 2030 - konferens i Torsås

Datum:  20-09-2018  -  21-09-2018


Save the date!

Med skolan som plattform fortsätter vi arbetet för att involvera vuxna, barn och unga i den hållbara samhällsutvecklingen. Som en uppföljning på Kickoffen för Agenda 2030 i Oskarshamn förra hösten erbjuder vi nu tre skolkonferenser hösten 2018 där vi kopplar samman de globala målen till skolans styrdokument, de regionala målen och utvecklingsstrategierna och näringslivets hållbarhetsutmaningar. Fokus kommer att ligga på Agenda 2030-delegationens punkter

• den regionala nivån som arena för hållbar utveckling
• åtgärder för utbildning och folkbildning

Konferenserna riktar sig till skolledare, pedagoger, politiker, tjänstepersoner och näringsliv.


Först ut är en heldag i Torsås 20 september!

Under Hållbarhetsveckan i Torsås kommun ska skolorna även jobba med hållbarhetsmålen. På torsdagen arrangeras en konferens för skolledare, lärare, politiker och företagare som följs upp på fredagen där elever involveras. Ett samarrangemang med Torsås kommun. 

Konferensen är kostnadsfria och vi bjuder på förtäring!

 

Se inbjudan

Se program riktat till näringslivet.

Se program riktat till pedagoger

Anmäl dig på torsas.se senast 12 september!

 

För frågor, kontakta Kerstin Eriksson

 

              

 

Konferensen arrangeras i samverkan med: