Förnybar energi fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Förnybar energi

Energikontor Sydost har som mål att verka för att effektivisera och öka användandet av förnybar energi i vår region. 

+ Så här jobbar vi med att främja förnybar energi

Vårt mål är att öka användningen av bioenergi, både för uppvärmning, elproduktion och drivmedel. Vi arbetar även med solfångare, solceller, vind- och vattenkraft för el och uppvärmning.

Vi arbetar med att

  • öka medvetenheten om vilka möjligheter som finns inom energiproduktion från förnybara källor. 
  • öka kunskapen om hur förnybar energi kan produceras. 
  • öka samverkan med näringslivet.
  • samordna arbetet i regionen.

+ Därför arbetar vi för ett fossilbränslefritt samhälle 

Mål för en hållbar värld har satts upp både internationellt och av Sveriges riksdag. Ett av målen är att övergå till förnybara energikällor. 

I sydost är bioenergi en framträdande förnybar energikälla. Utvecklingen sker på bred front och i rask takt med nya anläggningar, nya tekniker och effektivare produktionsmetoder. Solel är på stark frammarsch i regionen. Lokal framställning av biogas är också ett område som som går starkt framåt i vår region med både nya produktionsanläggningar och fler tankställen.

I och med övergång till fler förnybara energikäller minskas utsläpp av fossil koldioxid.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA