GodaHus samverkar med SSAM för en hållbar byggbransch

Publicerad: 2020-10-07

Föreningen GodaHus syftar till att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande. SSAMs (Södra Smålands Avfall och Miljö) vision om ett Småland utan avfall stämmer väl överens med GodaHus nya, utökade ambition om att arbeta mer för ett cirkulärt byggande med ansvarsfull avfallshantering och återbruk av byggmaterial. Därför tar nu SSAM och GodaHus ett gemensamat grepp om återbruk för att bidra ytterligare till cirkulärt byggande.

Anders Lundgren, SSAMs verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, kommer under ett års tid att arbeta delar av sin tjänst för GodaHus, bland annat för att skapa nätverk inriktat på byggåterbruk, undersöka liknande satsningar i landet och verka för att pilotprojekt ska kunna genomföras. Läs mer om detta i SSAMs pressmeddelande 201006.

 

För mer information, kontakta Stefan Olsson eller Anders Lundgren

 

    

Ett exempel på lyckat byggåterbruk är Ressourcerækkerne (Resursraderna) i Köpenhamn som har fasader av återanvänt tegel.
Foto: Anders Lundgren